Skicka ett meddelande

  Telefonkonferens och presentation av Qliro Groups Bokslutskommuniké 2015

  2016-01-14 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ.) offentliggör sin Bokslutskommuniké 2015 på onsdagen den 27 januari 2016 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group och Nicolas Adlercreutz, CFO närvarar vid telefonkonferensen. Anmälan för att delta i telefonkonferensen görs via nedanstående länk, telefonnumret erhålls vid anmälan:

  www.qlirogroup.com/telekonferens

  Det går också att lyssna på telefonkonferensen via Qliro Groups hemsida:


  www.qlirogroup.com/webcast


  ***


  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2016 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera