Skicka ett meddelande

  Telefonkonferens och presentation av Qliro Groups Bokslutskommuniké 2014

  2015-01-14 16:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ.), före detta CDON Group AB, offentliggör sin Bokslutskommuniké 2014 onsdagen den 28 januari 2015 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group och Nicolas Adlercreutz, CFO närvarar vid telefonkonferensen. Anmälan för att delta i telefonkonferensen görs via nedanstående länk, telefonnumret erhålls vid anmälan:

  www.qlirogroup.com/telekonferens

  Det går också att lyssna på telefonkonferensen via Qliro Groups hemsida:

  www.qlirogroup.com/webcast

  ***

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2015 klockan 16:00 CET.

  Prenumerera