Skicka ett meddelande

  Skatteförvaltningen i Finland har framfört krav om efterbeskattning mot ett dotterbolag inom Qliro Group

  2016-01-05 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Skatteförvaltningen i Finland beslutat att, avseende räkenskapsåret 2012, efterbeskatta CDON AB:s finska dotterbolag CDON Alandia Ab med ca 3,8 MEUR samt påföra bolaget ett skattetillägg uppgående till ca 1,9 MEUR. Bolaget tillbakavisar Skatteförvaltningens uppfattning och avser att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol i Finland.

  Skatteförvaltningen i Finland har under 2015 utfört en skattegranskning, avseende räkenskapsår 2010-2012, av CDON AB:s (CDON.com:s) finska dotterbolag CDON Alandia Ab (registrerat på Åland, Finland). Skatteförvaltningen anser att CDON Alandia ska påföras skatter för räkenskapsåret 2012 om sammanlagt ca 3,8 MEUR. Skatteförvaltningen hävdar att åländska CDON Alandia i samband med försäljning av varor till finska fastlandet har redovisat för lite mervärdesskatt till Finland och ska erlägga ca 3,3 MEUR i mervärdesskatt samt att bolaget har deklarerat skatter felaktigt och ska påföras ytterligare ca 0,5 MEUR i mervärdesskatt. Skatteförvaltningen har även beslutat att påföra CDON Alandia ett skattetillägg om ca 1,9 MEUR för räkenskapsåret 2012. Dröjsmålsränta beräknas från efterbeskattningens förfallodag.

  CDON Alandia anser att bolaget har agerat korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning och anser därmed att Skatteförvaltningens beslut är felaktigt. Bolaget kommer att överklaga beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol i Finland samt begära att beskattningsbeslutet avslås i sin helhet. Bolaget kommer därför ej reservera någon kostnad för de påförda skatterna.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2016 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera