Skicka ett meddelande

Qliro Groups styrelse föreslår utdelning av aktierna i CDON AB till Qliro Groups aktieägare

2020-09-25 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
Pressmeddelande, Stockholm, 25 september 2020

Qliro Groups styrelse kallar idag till en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 för att fatta beslut om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”) till Qliro Groups aktieägare. Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. På måndag den 28 september 2020 beslutar en tidigare annonserad extra bolagsstämma i Qliro Group om ett förslag om utdelning av aktierna i Qliro AB till Qliro Groups aktieägare. De föreslagna utdelningarna av Qliro AB och CDON innebär att Qliro Group delas upp i tre självständiga noterade bolag. Efter detta återstår Nelly i Qliro Group som kommer att byta namn till Nelly Group.

– Qliro Groups strategi har sedan en tid varit att driva de tre dotterbolagen självständigt. Med förslaget vill vi skapa tre självständiga noterade bolag som vart och ett fokuserar på sin kärnverksamhet. Vår bedömning är att detta skapar värde för våra aktieägare på sikt. Vi ser en notering som rätt väg för CDON att ytterligare utveckla positionen som Nordens ledande lokala marknadsplats, säger Mathias Pedersen, VD på Qliro Group.

– CDON är Nordens ledande lokala marknadsplats med över 1 300 handlare, åtta miljoner produkter och två miljoner kunder. Vi erbjuder handlarna en effektiv säljkanal och ger konsumenter möjlighet att jämföra och handla bland miljontals produkter på en sajt. Vår marknadsplats växer snabbt med en attraktiv och skalbar affärsmodell. Vi medarbetare på CDON ser framemot den nya resan som ett självständigt bolag, säger Kristoffer Väliharju, VD på CDON.

Kallelsen till extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 publiceras idag. En informationsbroschyr om utdelningsförslaget publiceras den 5 oktober på Qliro Groups webbplats. Förutsatt att extra bolagsstämman beslutar om utdelning av aktierna i CDON väntas CDON:s aktier att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i november. Qliro Group håller en tidigare kallad extra bolagstämma den 28 september 2020 för beslut om utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget Qliro AB till Qliro Groups aktieägare.

Ett urval viktiga datum för Qliro Groups aktieägare under 2020

28 september Extra bolagsstämma i Qliro Group för beslut om utdelning av Qliro AB
28 september   Publicering av prospekt inför notering av Qliro AB
30 september  Beräknad avstämningsdag avseende utdelning av Qliro AB
2 oktober Beräknad första handelsdag för Qliro AB på Nasdaq Stockholm
5 oktober Publicering av informationsbroschyr om utdelning av CDON
20 oktober   Sista anmälningsdag till extra bolagsstämma om utdelning av CDON
21 oktober  Qliro Group publicerar kvartalsrapport för det tredje kvartalet
21 oktober  Qliro AB publicerar kvartalsrapport för det tredje kvartalet
26 oktober Extra bolagsstämma i Qliro Group för beslut om utdelning av CDON
November  Beräknad tidpunkt för utdelning och listning av CDON och för Qliro Groups namnbyte till Nelly Group

 

För ytterligare information
Niclas Lilja, Investor Relations
Telefon: 0736 511 363
E-post: ir@qlirogroup.com

 

Om Qliro Group
Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Prenumerera