Skicka ett meddelande

  Qliro Groups dotterbolag Qliro AB har fått godkännande att byta metod för att beräkna kapitalkravet för operativ risk

  2020-04-29 15:00

  Finansinspektionen har godkänt Qliro Groups dotterbolag Qliro ABs ansökan att använda den så kallade alternativa schablonmetoden för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker. Godkännandet innebär att kapitalsituationen i Qliro stärks. Om den alternativa metoden hade applicerats per 31 mars 2020 hade bufferten till det totala kapitalkravet ökat till cirka 120 miljoner kronor (tidigare cirka 80 miljoner kronor), vilket ger ökat utrymme för fortsatt tillväxt.

  Om den alternativa schablonmetoden hade applicerats per 31 mars 2020 hade Qliros kärnprimärkapitalrelation förbättrats till 17,7 procent (att jämföra med rapporterade 14,1 procent och det regulatoriska kravet på 9,1 procent) och den totala kapitalrelationen hade förbättrats till 20,0 procent (rapporterat 16,4 procent och regulatoriskt krav 13,2 procent). 

  För den konsoliderade situationen hade kärnprimärkapitalrelationen per 31 mars uppgått till 22,9 procent (tidigare rapporterat 18,8 procent) och den totala kapitalrelationen till 25,3 procent (tidigare 20,8 procent).

  För mer information vänligen kontakta:
  Andreas Frid, Investor Relations Qliro AB
  Telephone: +46705290800

  E-mail: andreas.frid@qliro.com

  Om Qliro AB
  Qliro, grundat 2014, är ett ledande fintechbolag på den nordiska marknaden som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare och förmånliga sparkonton och lån för konsumenter. Sedan 2014 har Qliro vuxit snabbt och betallösningarna har använts av mer än 4 miljoner nordiska privatkunder och affärsvolymen de senaste 12 månaderna överstiger 5 miljarder kronor. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera