Skicka ett meddelande

    Qliro Groups årsredovisning 2015

    2016-04-19 16:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
    Qliro Group AB (publ) meddelade idag att bolaget har publicerat sin årsredovisning för 2015. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på Qliro Groups hemsida, www.qlirogroup.com.

    Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 16:00 CET.

    Prenumerera