Skicka ett meddelande

    Qliro Groups årsredovisning 2014

    2015-04-16 07:59 - Regulatoriskt pressmeddelande
    Qliro Group AB (publ.) meddelade idag att de har publicerat sin årsredovisning för 2014. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på Qliro Groups hemsida, qlirogroup.com. ­

    Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 08:00 CET.

    Prenumerera