Skicka ett meddelande

  Qliro Group undersöker möjligheten att emittera en obligation

  2017-05-15 08:45 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) ”Qliro Group” undersöker möjligheten att emittera en obligation. Qliro Group överväger att diversifiera sin finansiering genom att vända sig till den nordiska obligationsmarknaden som en potentiell källa för kapital. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas för allmänna verksamhetsändamål främst inom Qliro Financial Services, där Qliro Group ser betydande potential för värdeskapande.

  I mars 2017 blev Qliro AB ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Detta ger möjlighet att lansera nya finansiella tjänster för både e-handlare och konsumenter. Qliro AB är ett dotterbolag till Qliro Group och rapporteras i segmentet Qliro Financial Services.

  Qliro Group har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att utvärdera möjligheten att emittera en obligation.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 klockan 8:45.

  Prenumerera