Skicka ett meddelande

  Qliro Group tar bort dotterbolagens tidigare finansiella mål. Koncernens mål är att slutföra uppdelningen under 2020

  2020-07-14 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande, Stockholm, 14 juli 2020

  Qliro Group tar bort de finansiella målen och tidigare guidning för 2020 för dotterbolagen. Koncernens mål är att slutföra den planerade uppdelningen under 2020, där Qliro AB, CDON och Nelly ska bli separata listade bolag och därtill att begränsa de centrala förvaltningskostnaderna.

  Qliro AB:s tidigare mål sattes utifrån en planerad börsnotering med ett kapitaltillskott, samt innan Covid-19 påverkade storleken på kreditförlustreserveringar.

  CDON:s tidigare tillväxtmål är uppfyllt och försäljning från bolagets externa handlare växer nu betydligt snabbare.

  Nellys tidigare mål sattes utifrån en plan om fortsatt expansion utanför Norden. Sedan dess har bolaget skiftat fokus till enbart Norden och påverkats av Covid-19.

  Koncernens mål är att slutföra den planerade uppdelningen, där Qliro AB, CDON och Nelly ska bli separata listade bolag och därtill att begränsa de centrala förvaltningskostnaderna.

  De tidigare finansiella målen och före detta guidning för 2020 listas nedan.

  Qliro AB:s tidigare finansiella mål och före detta guidning för 2020
  Tidigare finansiella mål
  Tillväxt: Qliro AB:s mål på medellång sikt är att uppnå en intäktstillväxt om 20 till 25 procent i genomsnitt per år.
  Kostnader: Genom att växa intäkterna och öka den operationella effektiviteten ska Qliro AB bli mer kostnadseffektivt. Qliro AB:s mål är att kvoten mellan kostnader och intäkter ska nå 50 procent 2023.
  Kapital: Qliro AB ska på medellång sikt vara välkapitaliserat för att ta tillvara tillväxt-möjligheter. Qliro AB:s mål på längre sikt är att bibehålla en buffert om minst 1,5 procentenheter över de regulatoriska kraven.

  Före detta guidning 2020
  Kreditkvalitet: Qliro AB ska behålla en stark kreditkvalitet i takt med att verksamheten fortsätter att växa. För räkenskapsåret 2020 är målsättningen att upprätthålla en kreditförlustnivå under 1,25 procent av den årliga PAD-volymen (total betalvolym med Qliros egna betalsätt dvs faktura, del- och avbetalningar) och under 2,5 procent av den genomsnittliga utlåningen för privatlån.

  Resultat före skatt: Qliro AB fokuserar på tillväxt inom betallösningar och finansiella tjänster för privatpersoner. Under 2019 slöts avtal med ett stort antal handlare avseende betallösningar som under kommande år förväntas bidra med betydande volymer och intäkter. På kort sikt är den positiva effekten på rörelseresultatet däremot begränsad medan nya handlare ansluter sig och volymerna gradvis byggs upp. Som en följd av detta förväntar sig Qliro AB ett negativt resultat före skatt för helåret 2020, framförallt hänförligt till första halvåret, till dess att den fulla effekten av nya partnerskap har materialiserats.

  CDONs före detta finansiella mål och före detta guidning för 2020
  Tidigare finansiella mål
  Uppnå en tillväxt i de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde över 20 procent per år.
  Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 3 procent av nettoomsättningen per år.

  Före detta guidning 2020
  För helåret 2020 är bedömningen att de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde fortsätter att öka väsentligt snabbare än målet och att rörelsemarginalmålet uppnås.

  Nellys före detta finansiella mål och före detta guidning för 2020
  Tidigare finansiella mål
  Uppnå en organisk tillväxt i nettoomsättningen över 10 procent per år.
  Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 6 procent per år.

  Före detta guidning 2020
  För helåret 2020 är bedömningen att nettoomsättningen ökar, men inte i nivå med målet och att rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgår till cirka 2 – 4 procent. Tillväxten hämmas något av omställningen mot Norden, som tillsammans med anpassningen av organisationen bedöms bidra positivt till lönsamheten.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 klockan 18.00.

  För mer information
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon: 0736511363
  E-post: ir@qlirogroup.com
   

  Om Qliro Group
  Qliro Group äger den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera