Skicka ett meddelande

  Qliro Group sätter nya finansiella mål

  2018-10-18 19:15 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Groups strategi är sedan juni 2018 att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som självständiga bolag för att skapa de bästa förutsättningarna för varje bolag och därmed ett ökat aktieägarvärde. Som ett led i detta arbete sätter Qliro Group nya finansiella mål för dotterbolagen.

  – Qliro Group driver sedan en tid de tre dotterbolagen som självständiga enheter. CDON Marketplace fokuserar på externa handlare och fasar ut försäljning från eget lager av främst hemelektronik med lägre marginal. Qliro Financial Services fokuserar på att attrahera fler externa handlare och dra nytta av skalfördelar. Nelly ska dra nytta av det starka egna varumärket, och digital marknadsföring för att driva ytterligare lönsam tillväxt i Norden, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Qliro Financial Services fokuserar på e-handelsvolymer och lånebokstillväxt
  Qliro Financial Services strategi är att erbjuda en attraktiv betallösning till handlare samt dra nytta av dessa volymer för att erbjuda digitala finansiella tjänster till konsumenter. Bolaget
  har sedan starten byggt upp sitt erbjudande av finansiella tjänster och kommer att fokusera på att tillvarata skalfördelar och kapitalisera på befintligt tjänsteerbjudande.

  För att stärka sin position som ett självständigt bolag ökar Qliro Financial Services de kommersiella satsningarna och förstärker organisationen som arbetar med att attrahera och integrera nya handlare. Den finansiella utvecklingen är beroende av transaktionsvolymerna och rekryteringen av nya externa handlare. Under 2019 kommer bolagets volymer påverkas negativt av att CDON Marketplace fasar ut försäljning från eget lager som en del av sin omställning mot en marknadsplats.

  Qliro Financial Services nya finansiella mål:

  • Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019

  Qliro Financial Services tidigare långsiktiga finansiella mål var att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019.

  CDON Marketplace fokuserar på att växa med externa handlare
  CDON Marketplace strategi är att vara den nordiskt ledande marknadsplatsen. För att stärka sin position som ett självständigt bolag accelererar CDON Marketplace sin omställning genom att ytterligare fokusera på externa handlare och samtidigt fasa ut försäljning från eget lager inom framförallt hemelektronik, en kategori med lägre marginal. Detta ger långsiktigt rätt förutsättningar för en stark marknadsposition och lönsam tillväxt. Bedömningen är att rörelseresultat före av- och nedskrivningar blir positivt för helåret 2019.

  CDON Marketplace nya finansiella mål:

  • Uppnå tillväxt i de externa handlarnas bruttoförsäljningsvärde över 20 procent per år
  • Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 3 procent av nettoomsättningen per år

  CDON Marketplaces tidigare långsiktiga finansiella mål var att uppnå en organisk tillväxt total i bruttoförsäljningsvärde (det vill säga summan av externa handlares och egen försäljning) om 10 procent per år i genomsnitt och generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om
  1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet (det vill säga inte ordinarie rörelsemarginal före av- och nedskrivningar).

  Nelly fokuserar på egna varumärket
  Nellys strategi är att utveckla positionen som ledande inom mode på nätet för unga människor i Norden. Kärnan är de egna varumärkena som kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa varumärken. Bolaget drar nytta av det starka egna varumärket och digital marknadsföring. En viktig drivkraft är att en växande andel av försäljningen är egendesignade kläder och accessoarer. Nelly har en stark marknadsposition och nu höjs målet för tillväxt med oförändrat mål för rörelsemarginal.

  Nellys nya finansiella mål:

  • Uppnå en organisk tillväxt i nettoomsättningen över 10 procent per år
  • Uppnå en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar över 6 procent per år

  Nellys tidigare långsiktiga finansiella mål var att uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt och generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent.

  Qliro Group publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2018 fredagen den 19 oktober klockan 08:00. En telefonkonferens hålls klockan 10:00 samma dag. Telefonkonferensen sänds på www.qlirogroup.com.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 klockan 19.15.

  För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niklas Alm
  Telefon:
  070824 40 88, e-post: ir@qlirogroup.com 

  Om Qliro Group   
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet med kortnamnet ”QLRO”.
   

  Prenumerera