Skicka ett meddelande

    Qliro Group publicerar årsredovisning 2017

    2018-04-20 07:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
    Qliro Group ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns från idag tillgänglig på www.qlirogroup.com.

    Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 7:00 den 20:e april 2018. 

    Prenumerera