Skicka ett meddelande

  Qliro Group kommenterar effekten av Corona-viruset och avvaktar med särnotering av dotterbolaget Qliro AB

  2020-03-20 17:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Groups totala omsättning har fram tills idag inte påverkats negativt av utbrottet av Covid-19. Hittills har CDON ett starkt kvartal och Qliros och Nellys omsättning utvecklas enligt plan. Den rådande situationen kan driva omställningen mot digital handel, men samtidigt finns en ökad osäkerhet kring ekonomin och en nedgång kan påverka samtliga verksamheter negativt. Koncernen förbereder sig för att hantera sådana scenarier. I nuvarande marknadsläge avvaktar styrelsen med en nyemission i och notering av Qliro AB tillsvidare.

  CDON har sett en ökad efterfrågan och marknadsplatsens externa handlare förväntas öka sin försäljning med cirka 100 procent i kvartalet.

  Hittills i kvartalet är Nellys omsättning i Norden högre än samma period föregående år, men lägre utanför Norden i linje med tidigare kommunikation om fokus på Norden. Mode-marknaden kännetecknas av hög kampanjnivå vilket påverkar Nellys marginaler negativt.

  Qliro AB utvecklas enligt plan. Bolaget påverkas positivt av förändrade kapitaltäckningsregler. En generellt försämrad ekonomi kan dock leda till ökade reserveringar för framtida förväntade kreditförluster enligt regelverket IFRS9.

  I nuvarande marknadsläge avvaktar styrelsen tillsvidare med en nyemission i och notering av Qliro AB. Arbetet med utdelning av CDON till Qliro Groups aktieägare och särnotering av bolaget på First North fortgår. Styrelsens ambition att dela upp koncernen kvarstår, men processen kan komma att fördröjas.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 klockan 17.00.

     
  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon: 0736-511363
  E-post: ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera