Skicka ett meddelande

  Qliro Group inleder process för att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholm

  2019-10-21 19:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Pressmeddelande, Stockholm, 21 oktober 2019
  Qliro Group har beslutat att inleda processen för att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020. Detta medför även att Qliro inte längre drivs för att uppfylla det finansiella målet för 2019 som därmed tas bort. Istället fortsätter bolaget att satsa på sin teknikplattform och kommersiella förmåga för att bredda erbjudandet och attrahera fler handlare. Detta stärker Qliros ledande position inom finansiella tjänster och skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande.

  Qliro är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedan juni 2018 är Qliro Groups strategi att driva Qliro som ett självständigt företag.

  Styrelsen i Qliro Group bedömer att en börsnotering ger Qliro den bästa plattformen för att tillvarata framtida möjligheter för tillväxt, värdeskapande och tillgång till kapitalmarknaden.

  Som ett led i förberedelserna inför en kommande notering har Monica Caneman valts in i styrelsen för Qliro. I styrelsen sitter också sedan tidigare Lennart Jacobsen, Marcus Lindqvist, Lennart Francke, Helena Nelson, Johan Wigh, Andreas Bernström och Robert Burén.

  Carnegie Investment Bank har utsetts till Global Coordinator och Bookrunner i samband med processen för en börsnotering.

  Qliros tidigare finansiella mål var att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019. I Qliro Groups halvårsrapport kommunicerades bedömningen att resultatet skulle bli något lägre än det målet.

  Qliro kallades tidigare Qliro Financial Services i Qliro Groups kommunikation.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 klockan 19.30.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telephone: 0736511363
  E-post: ir@qlirogroup.com
   

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget tQliro som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera