Skicka ett meddelande

  Qliro Group emitterar obligation

  2017-05-18 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) ”Qliro Group” har emitterat ett treårigt icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner kronor. Likviden ska användas för satsningar inom Qliro Financial Services och den övriga löpande verksamheten.

  Qliro Group har emitterat ett obligationslån om 250 miljoner kronor med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 4,80 procent som förfaller i maj 2020. Det totala rambeloppet för obligationslånet uppgår till 500 miljoner kronor och bolaget har möjlighet att emittera resterande obligationer vid ett senare tillfälle. Qliro Group avser att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar.

  – Vi är mycket nöjda över intresset bland nordiska investerare för vår obligation. Qliro Financial Services lanserade nyligen sparkonton vilket tillsammans med tillgång till obligationsmarknaden ger koncernen en mer diversifierad kapitalstruktur. Vi drar fördel av stort intresse från obligationsmarknaden för att stärka vår position, säger Marcus Lindqvist, VD för Qliro Group.

  ABG Sundal Collier var finansiell rådgivare och sole bookrunner i transaktionen.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 klockan 8:00.

  Prenumerera