Skicka ett meddelande

  Qliro Group byter ledning och namn

  2020-10-20 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Pressmeddelande, Stockholm, 20 oktober 2020

  Qliro Groups styrelse har utsett Kristina Lukes till ny VD från den 6 november 2020 och John Afzelius till ny finanschef från den 1 april 2021. Kristina och John har förnärvarande motsvarande roller på dotterbolaget Nelly. Nelly blir Qliro Groups enda kvarvarande verksamhet efter utdelningen av Qliro AB och CDON. För att spegla bolagets nya fokus byter Qliro Group namn till Nelly Group omkring den 6 november. Som tidigare meddelats lämnar Mathias Pedersen rollen som VD i och med att uppdelningen av Qliro Group nu slutförs. David Granath kvarstår i rollen som finanschef fram till och med mars 2021.

  –Kristina Lukes och John Afzelius har bägge gedigen erfarenhet inom bolagsutveckling. Vi har arbetat tillsammans med utvecklingen av Nelly och Kristina och John har rätt driv och kompetens för att lyfta Nelly till nästa nivå. Jag vill också tacka Mathias och David för deras värdefulla insatser med att utveckla dotterbolagen samt slutföra uppdelningen av koncernen, säger Christoffer Häggblom, styrelseordförande Qliro Group.

  Kristina utsågs till VD för Nelly i april 2020. Hon har tidigare arbetat med affärsutveckling, sälj- och marknadsföring och produktutveckling av snabbrörliga konsumentvaror, främst på Unilever och Orkla under 15 år. Hon har även varit VD på en av McCanns kommunikations- och reklambyråer i Göteborg, samt arbetat på Paulig med ansvar för varumärkena Santa Maria och Risenta. Kristina är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

  John utsågs till finanschef för Nelly i maj 2019. Han har tidigare varit CFO på Transtema Group och på Thin Film Electronics ASA samt arbetat på Orkla, Nordea och Catella Kapitalförvaltning. John är civilingenjör från KTH, ekonomie kandidat från Stockholms Universitet, Chartered Financial Analyst från CFA Institute samt reservofficer i Marinen.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 klockan 18.

  För mer information
  Niclas Lilja, Investor Relations
  +46 736 511 363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group driver modevarumärket Nelly.com och den ledande nordiska marknadsplatsen CDON. I slutet av september delades Qliro AB ut till Qliro Groups aktieägare. Planen är att dela ut CDON AB till Qliro Groups aktieägare. Qliro Group byter namn till Nelly Group för att spegla bolagets fokus på Nelly. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera