Skicka ett meddelande

  Qliro Group beslutar om ny strategisk inriktning – fokus på tre självständiga bolag för att synliggöra och öka aktieägarvärdet

  2018-06-07 18:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Styrelsen i Qliro Group AB (publ) har genomfört en strategiöversyn och beslutat att framöver fokusera på att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre helt självständiga bolag. Styrelsen i Qliro Group har även beslutat att utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON Marketplace i syfte att förstärka dess position som Nordens ledande marknadsplats. Vad gäller Qliro Financial Services har bolaget goda förutsättningar att fortsätta växa sin affär i nuvarande form. Processen beräknas vara fullt genomförd senast om 24 månader.

  ”Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly börjar nu nå tillräcklig storlek för att kunna utvecklas vidare på egen hand. Givet bolagens mognadsgrad och den starka under­liggande tillväxten inom respektive område ser vi nu att det är möjligt för bolagen att stå på egna ben och själva skapa de bästa förutsättningarna för att stärka varje bolags konkurrens­kraft. Vi kommer även att utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON Marketplace i syfte att förstärka dess position som Nordens ledande marknadsplats”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Till följd av beslutet att framöver driva verksamheterna som självständiga bolag genomförs en reducering av koncernfunktionerna för att minimera de centrala kostnaderna.

  Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 602 miljoner kronor och e-handelsverksamhetens nettokassa till 324 miljoner kronor. Det ger goda förutsättningar att även framöver fortsätta investera i koncernens verksamheter, inte minst för att utveckla Qliro Financial Services.

  Nelly
  Nelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av de egna varumärkena som kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa varumärken. Under första kvartalet var drygt 46 procent av försäljningen egendesignade varor. Nelly, som under en rad år visat tillväxt och ökande lönsamhet, har skapat ett starkt engagemang och lojalitet i sin målgrupp. Bolaget omsätter idag cirka 1,3 miljarder kronor på årsbasis, vilket gör Nelly till en av de större aktörerna i Norden. Mode på nätet förväntas framöver att ha en stark tillväxt vilket ger Nelly goda tillväxtmöjligheter.

  ”Genom Nelly har vi en stark och lönsam position inom mode för unga kvinnor i Norden. Med denna bas ser vi förutsättningar att ytterligare stärka Nellys kärnaffär, utveckla nya koncept samt fortsätta den geografiska expansionen”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  CDON Marketplace
  CDON Marketplace är idag den ledande nordiska digitala marknadsplatsen med över 1 500 e-handlare som årligen har omkring 90 miljoner besök som genererar cirka 3,5 miljoner order via cirka 1,8 miljoner aktiva konsumenter. En pågående transformation till en större andel externa handlare har breddat bolagets sortiment och räckvidd samtidigt som investeringar i teknologi och logistik möjliggör ökad skalbarhet och effektivitet. Samtidigt kommer CDON Marketplace dra nytta av investeringar i plattform och marknadsplats i sin etablering av försäljning direkt mot företagsmarknaden.

  ”Konsumenter vänder sig till CDON.COM för att handla olika produkter på samma sajt samt dra fördel av låga priser, enkla betalningar och effektiva leveranser. Under första kvartalet ökade antalet besök, antal order och antalet aktiva kunder. Omställningen mot en extern marknadsplats och ”dropshipment” ger förutsättningar för tillväxt med lägre lagernivåer, samtidigt som vi investerar i teknologi, logistik och varumärke för att öka skalbarhet och effektivitet”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Qliro Financial Services
  Qliro Financial Services har utvecklats väl med fokus på ett kontinuerligt bredare erbjudande samt en attraktivare kundupplevelse. Under årets första kvartal ökade rörelseintäkterna med 38 procent, samtidigt som tillväxten i totala rörelsekostnader begränsades till 29 procent, vilket visar på skalbarheten i affärsmodellen. Idag kommer 40 procent av affärsvolymen från e-handlare som ej ägs av koncernen.

  Lanseringen av personlån i Sverige har varit framgångsrik och kundanskaffningen bygger på digital marknadsföring. Över 95 procent av låntagarna har en tidigare relation med Qliro Financial Services och många ansöker via Qliros app. Detta ger låga kundanskaffningskostnader och möjlighet till selektiv kreditgivning genom identifiering av personer med god kredit­värdighet. Qliro Financial Services har goda förutsättningar för att kostnadseffektivt växa denna affär, bredda tjänsteportföljen och expandera i Norden.

  ”Innovationstakten inom digitala finansiella tjänster är hög. För att ta vara på möjligheterna inom digitala finansiella tjänster samt att fortsatt vara i framkant av teknikutvecklingen kommer fortsatta investeringar att genomföras med ambitionen att spela en större roll i konsumentens vardag”, säger Marcus Lindqvist, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Verksamheten kommer att fokusera på Norden som är en attraktiv marknad för kreditgivning genom tillgängligheten på information och väletablerade processer för kreditåtervinning.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 klockan 18.00.

  För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef
  Telefon: +46 702 52 85 63, E-post: marcus.lindqvist@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i Mid Cap segmentet med kortnamnet ”QLRO”. 

  Prenumerera