Skicka ett meddelande

  Paul Fischbein slutar som VD och koncernchef för Qliro Group

  2015-09-30 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ.) meddelar idag att Qliro Groups VD och koncernchef Paul Fischbein har informerat bolagets styrelse att han avser att lämna sitt uppdrag. Han kommer att kvarstå i sin nuvarande roll tills en efterträdare är utsedd.

  “Paul Fischbein har informerat styrelsen om hans önskan att lämna uppdraget som VD och koncernchef för Qliro Group. Paul Fischbein har varit starkt bidragande till Qliro Groups framgångsrika transformation och snabba tillväxt och under Pauls ledning har en stabil grund lagts för gruppens och dotterbolagens fortsatta utveckling. Jag har uppskattat att arbeta med Paul och på mina egna och styrelsens vägnar vill jag uttrycka en stor tacksamhet för vad Paul har gjort för gruppen och samtidigt passa på att önska honom lycka till i sin framtida karriär”, kommenterar Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande för Qliro Group.

  "Jag kom in i nuvarande Qliro Group i samband med gruppens förvärv av Tretti och jag tillträdde som VD och koncernchef 2011, efter att bolaget börsnoterats. Sedan noteringen har gruppen fördubblats i storlek till över 5 miljarder kronor i omsättning 2014, vi har byggt marknadsledande onlinebutiker i Norden, vi har köpt och sålt verksamheter samt nyligen också etablerat Qliro Financial Services. För mig har det varit en fantastisk resa som började för 12 år sedan när Tretti startades. Varje dag har varit spännande och jag kommer verkligen att sakna alla fantastiska människor inom gruppen men nu är det dags för mig att hitta nästa stora utmaning”, kommenterar Paul Fischbein.

  Processen för att hitta en ny VD och koncernchef för Qliro Group kommer att inledas omgående och leds av styrelsen. Paul Fischbein har 12 månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta i rollen som VD och koncernchef tills en efterträdare har utsetts.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2015 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera