Skicka ett meddelande

  Ökat antal aktier och röster i Qliro Group

  2020-08-31 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) (“Qliro Group”) meddelar idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Qliro Group uppgår till 184 949 730. Ökningen av antalet aktier hänför sig till den riktade nyemission av 29 954 951 stamaktier som styrelsen beslutade om den 26 augusti 2020.

  Antalet aktier och röster i Qliro Group uppgår per den 31 augusti 2020 till 184 949 730, varav 179 729 730 stamaktier och 5 220 000 C-aktier. Samtliga 5 220 000 C-aktier innehas av Qliro Group.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 klockan 08.00.

  För mer information
  Niclas Lilja, Investor Relations
  +46 736 511 363
  ir@qlirogroup.com

   
  Om Qliro Group
  Qliro Group äger den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera