Skicka ett meddelande

    Ökat antal aktier och röster i Nelly

    2023-04-28 15:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

    Antalet aktier och röster i Nelly Group AB (publ) ("Nelly") har under april ökat med 11 989 012 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 februari 2023 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämman den 14 mars 2023.

    Idag den 28 april 2023 finns totalt 30 483 985 aktier och röster i bolaget, varav 30 015 278 stamaktier och 468 707 aktier av serie C. Nelly innehar 42 747 stamaktier och 468 707 aktier av serie C i eget förvar.

    Prenumerera