Skicka ett meddelande

  Nelly koncentrerar verksamheten på Norden och effektiviserar organisationen

  2020-02-03 11:00
  Nelly inleder ett åtgärdsprogram för att säkerställa att bolaget har rätt grund för lönsam tillväxt. Nelly koncentrerar verksamheten på den nordiska marknaden. Utanför Norden avser bolaget minska de egna försäljningsinsatserna och i ökande grad driva försäljningen via andra kanaler. Dessutom inkluderar programmet åtgärder för att minska lagernivåerna samt en minskning av tjänstemannaorganisationen med cirka 25 tjänster.

  – Nelly är en så kallad ”digital native” med ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Över 40 procent av bolagets försäljning är av egna varumärken och kundbasen visar en stark lojalitet. Nu fokuserar vi verksamheten på Norden och effektiviserar organisationen. Det är naturligtvis tråkigt att vissa medarbetare får lämna oss, men en anpassning av organisationen är nödvändig för att skapa rätt grund för lönsam tillväxt, säger Marcus Lindqvist, VD på Qliro Group.

  Anpassningen av organisationen omfattar cirka 25 av totalt cirka 200 positioner i tjänstemannaorganisationen.

  Prenumerera