Skicka ett meddelande

  Nelly Groups valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman 2021.

  2023-10-26 17:30 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Valberedningen består av Hugo Näslund, utsedd av Rite Ventures, Stefan Palm, utsedd av ettfemsju själ AB, och Alexander Antas, utsedd av Mandatum Life Insurance Company. Hugo Näslund har utsetts till ordförande i valberedningen.

  Information om valberedningens arbete finns på bolagets hemsida www.nellygroup.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen via e-post till ir@nelly.com eller med brev till Nelly Group AB (publ), att. Bolagssekreteraren, Box 690, 501 13 Borås.

  Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 13 maj 2024.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, VD

  + 46 70 300 92 11

  ir@nelly.com

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,2 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  Prenumerera