Skicka ett meddelande

  Nelly Group halvårsrapport 2023

  2023-07-14 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Q2 2023 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 288,6 (339,4) miljoner kronor, vilket motsvarade -15,0% (-14,5%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 141,4 (161,4) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 49,0% (47,6%)
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (-18,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 2,7% (-5,5%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (-19,4) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-1,07) kronor

  H1 2023 – Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 522,8 (627,5) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,7% (-11,4%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 237,2 (288,9) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 45,4% (46,0%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -26,0 (-42,4) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,0% (-6,8%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -30,3 (-47,9) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -1,36 (-2,66) kronor

  Tydliga första tecken i rätt riktning
  Det omfattande transformationsarbete som inleddes förra året börjar nu ge effekt, med tydliga första tecken på förbättringar i rätt riktning. Under andra kvartalet ökade bruttomarginalen jämfört med föregående år till 49,0% (47,6%) och vi uppnådde ett positivt resultat efter skatt på 4,5 miljoner kronor trots att nettoomsättningen minskade med 15%. Vi noterade under vartalet positiva effekter av det sortimentsarbete som under det senaste året har varit en stor del av vår omställningsresa. Försäljningen av våra egna varumärken ökade till 41,2% (38,8%) av den totala försäljningen och kvartalets starkaste Nelly produkter sålde i större kvantiteter än toppsäljarna föregående år. Även omställningen mot en mer gynnsam balans mellan party- och vardagsmode i produktmixen fortsatta och vår position förbättrades inom flera kategorier, framför allt på byxor som levererade en stark säsong. Produktmixen påverkade den totala returgraden positivt under kvartalet och returerna minskade även inom nästan samtliga kategorier mot föregående år. Redan under årets första kvartal märktes effekterna av en förbättrad kostnadskontroll inom flera områden i bolaget och denna trend fortsatte även under andra kvartalet. Vi sänkte våra löpande kostnader inom lager- och logistikverksamheten och såg framför allt tydligt minskade marknadsförings- och personalkostnader jämfört med föregående år. Vi har åstadkommit avsevärda förbättringar i våra arbetssätt och nu byggt en mer effektiv organisation som även framåt kommer fortsätta optimera kostnadsbasen.

  Ytterligare förstärkning av vårt kunderbjudande
  Sedan omställningen mot ett mer träffsäkert och överskådligt produktutbud påbörjades har vi i ännu större utsträckning än tidigare satsat på våra egna varumärken och minskat variantsbredden för att göra det enklare för kunden att hitta rätt. Vi har under perioder även valt att driva försäljning genom prissänkningar för att säkerställa en god genomförsäljning av lagret under transformationen. Det har skett stora förändringar redan men vi behöver även framåt fokusera på att ytterligare stärka kunderbjudandet. Visserligen bibehölls konverteringsgraden under kvartalet mot föregående år på 2,3% men snittkundkorgen minskade till 764 kronor (831 kronor), vilket betyder att både vårt utbud och våra prispunkter behöver bli ännu mer träffsäkra framåt för att skapa merförsäljning. Omställningsarbetet fortsätter även här och vi ser fram emot att kunna presentera ett starkt höst- och vintersortiment under andra halvåret. I juni kunde vi med glädje tillkännage att en ny Nelly flagship butik öppnar på Drottninggatan i Stockholm under hösten. E-handeln är fortsatt vår huvudsakliga affär och en fysisk butik ger oss nu ytterligare möjligheter både att fördjupa relationen med våra befintliga kunder och att vinna nya kunder som ännu inte upptäckt Nelly.

  Fortsatt fokus på lönsamhet i kärnaffären
  Vi går nu in i andra halvåret stärkta av ett positivt kvartal men med oförminskad omställningshastighet. Verkställandet av vår transformationsplan fortsätter med ytterligare ökat fokus på förbättringar i vårt systemlandskap där vi prioriterar de delar som skapar en bättre kundupplevelse och förenklar interna arbetssätt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att rikta ett stort tack till vårt fantastiska Nelly team som outtröttligt samarbetat för att driva omställningen så här långt och som jag vet nu kommer ta sig an andra halvåret med lika mycket kraft och målmedvetenhet.

  Helena Karlinder-Östlundh
  Tillförordnad VD Nelly Group AB
  Borås, 14 juli 2023

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Telefonkonferens/webcast av halvårsrapporten
  Efter presentationen besvaras inskickade frågor från åhörare på engelska av tillförordnad VD Helena Karlinder-Östlundh och interim CFO Ola Wahlström.
  Notera: Det är enbart möjligt att ställa frågor skriftligen (ej via telefon). För att skicka in frågor man vill ha besvarade efter presentationen, vänligen använd nedan länk. Det finns möjlighet att skicka in skriftliga frågor både före och under sändningen.

  Länk till webcast: https://nelly.videosync.fi/2023-07-14-q2

  För att lyssna på rapporten via telefon, används följande nummer:

  • Finland: +358 9 4245 0972
  • Sweden: +46 8 525 07003
  • United Kingdom: +44 20 7043 5048
  • United States: +1 (774) 450-9900

  Conference ID (PIN): 100370#

  Prenumerera