Skicka ett meddelande

  Ludvig Anderberg slutar som VD för Nelly Group

  2023-01-12 08:30 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group AB (publ) ("Nelly") meddelade idag att Ludvig Anderberg har informerat styrelsen om att han avser att lämna sitt uppdrag som verkställande direktör för Nelly. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, Chief Transformation & People Officer på Nelly, som tillförordnad verkställande direktör med verkan från och med den 16 januari 2023.

  Helena Karlinder-Östlundh har arbetat med personal- och organisationsutvecklingsfrågor sedan 2005, först som konsult på McKinsey & Company och sen på MECCA Brands i Australien. Helena var tillförordnad verkställande direktör för Nelly under perioden 13 juni – 21 augusti 2022. Hon har en Master of Science i organisationspsykologi från London School of Economics and Political Science.

  "Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Ludvig Anderberg för den tid som han har arbetat för bolaget och välkomnar Helena Karlinder-Östlundh tillbaka i rollen som hon med framgång har innehaft tidigare", säger styrelsens ordförande Mathias Pedersen.

  Ludvig Anderberg kommer att stå till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Mathias Pedersen, styrelseordförande
  + 46 70 911 77 31
  ir@nelly.com

  Denna information är sådan information som Nelly Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2023 kl. 08.30.

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  Prenumerera