Skicka ett meddelande

  Lekmer flyttar till nytt lager

  2015-01-21 08:45 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (tidigare CDON Group AB), meddelade idag att dotterbolaget Lekmer flyttar till nytt lager. Flytten skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och ökad effektivitet.

  Som ett resultat av den fortsatt starka tillväxten inom koncernbolagen Lekmer och Nelly flyttar Lekmer sin lagerverksamhet från CDON Group Logistics i Falkenberg till DB Schenker i Arlandastad utanför Stockholm. Flytten ger Lekmer tillgång till en större lageryta och ett automatiserat varuflöde samtidigt som den frigör kapacitet för Nelly.com:s fortsatta expansion i Falkenberg. Lagerflytten väntas leda till både betydande effektivitetsförbättringar och lägre hanteringskostnader för Lekmer. Flyttkostnaden beräknas uppgå till 15-20 Mkr och belastar Lekmers resultat för det första kvartalet 2015 och efter genomförd flytt förväntas kostnadsbesparingen på årsbasis överstiga flyttkostnaden.

  CDON Group Logistics avser till följd av Lekmers lagerflytt att omorganisera verksamheten i Falkenberg med en initial personalminskning om 55 tjänster. Förändringarna genomförs under våren. Engångskostnaderna hänförliga till personalminskningen ingår i ovan nämnda flyttkostnad.

  −De förändringar vi nu genomför skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i Nelly och Lekmer genom effektivare logistik och ökad skalbarhet, kommenterar Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group.

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2015 klockan 08:45 CET.

  Prenumerera