Skicka ett meddelande

  Helsingfors förvaltningsdomstol har till stor del avslagit CDON Alandias yrkanden i finskt skattemål

  2018-05-18 19:45 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Helsingfors förvaltningsdomstol har under eftermiddagen idag till stor del avslagit CDON Alandias (ett bolag inom Qliro Group, registrerat på Åland, Finland) yrkanden angående upphävandet av finska Skatteförvaltningens efterbeskattningsbeslut för skatteåret 2012. Som en konsekvens av detta kommer Qliro Groups resultat under det andra kvartalet 2018 belastas med högst 6,9 miljoner euro. Beloppet är sedan tidigare inbetalt till finska myndigheter så beslutet bedöms inte ha någon negativ kassaflödeseffekt. CDON Alandia och dess rådgivare utvärderar förutsättningarna att söka besvärstillstånd från finska Högsta förvaltningsdomstolen.

  Den 5 januari 2016 meddelade Qliro Group att skatteförvaltningen i Finland beslutat att efterbeskatta CDON Alandia för skatteåret 2012. CDON Alandia överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol under första kvartalet 2016.

  Hela beloppet har betalats in till finska myndigheter 2017 eller tidigare. Förvaltningsdomstolens beslut bedöms inte ha någon ytterligare negativ påverkan på Qliro Groups kassaflöde.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 19.45.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: +46 736 511 363
  E-post: ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera