Skicka ett meddelande

Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2022

2022-07-15 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Q2 2022 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen minskade till 339,4 (396,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 14,5% (1,4%)
  • Bruttomarginalen ökade till 47,6% (46,0%). Bruttoresultatet uppgick till 161,4 (182,3) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,5 (7,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -5,5% (1,8%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till -8,0 miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -19,4 (7,5) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -1,07 (0,42) kronor

H1 2022 – Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen minskade till 627,5 (708,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 11,4% (2,1%)
  • Bruttomarginalen ökade till 46,0% (45,0%). Bruttoresultatet uppgick till 288,9 (318,7) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -42,4 (-8,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -6,8% (-1,1%). Rörelseresultatet exklusive avsättningar relaterade till kommunicerade organisationsförändringar uppgick till -31,9 miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -47,9 (-10,0) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -2,66 (-0,55) kronor

Nelly ska åter bli lönsamt
Vår fortsatta och nu intensifierade omställningsresa mot lönsamhet innebär att vi renodlar vår kundupplevelse och samtidigt förenklar hela vår verksamhet.

Vi har under första halvåret 2022 sett en svag finansiell utvecklig för Nelly och en nedgång i den totala kundtrafiken, vilket tydliggör att vi inte tillräckligt ofta har levererat det vår kund vill ha på ett sätt som samtidigt genererar en långsiktigt stabil lönsamhet. Under kvartalet har vi drivit en omfattande transformation på alla delar av vår verksamhet, ett arbete som fortsätter under kommande kvartal.

Hög omställningshastighet
Under juni månad har ett antal nya ledare utsetts på Nelly, bland annat Chief Assortment Officer, Chief Technology Officer och undertecknad som tillträdde i rollen som tillförordnad VD. Nelly Group tillkännagav även att Ludvig Anderberg har utsetts till ny VD och han återvänder till bolaget 22 augusti efter att ha lämnat bolaget 2018. I samband med dessa förändringar har många kompetenta medarbetare inom bolaget fått utökat ansvar och mandat. Samtliga tillsättningar har handplockats internt för att skapa ett starkt ledningsteam med djupa modekunskaper, stor förståelse för vår kund och bevisad affärsnära handlingskraft. Tillsammans är vi nu mitt uppe i arbetet med att förenkla våra tvärfunktionella kärnprocesser för att styra mot lönsamhet och samtidigt renodla Nellys kundupplevelse.

Vår sortimentsstrategi har omarbetats för att under hösten och våren optimera mot ett mer träffsäkert och överskådligt utbud för vår kund. Vi kommer i ännu högre utsträckning att satsa på våra egna varumärken med starka marginaler, och mer selektivt investera i externa varumärken och kategorier där vi ser både efterfrågan och lönsamhet. På övergripande nivå kommer vi minska bredden i vårt sortiment avsevärt och samtidigt göra det enklare för vår kund att hitta rätt bland våra produkter.

Under kommande kvartal fortsätter vi att driva vårt pågående transformationsarbete för att stärka vår verksamhet och reducera våra kostnader, både genom ökad effektivitet och förenklingar på de områden där komplexitet inte adderar värde. Detta innefattar bland annat vår systemportfölj, där vi ser att vi har ett stort antal IT-system som samtliga behöver underhållas men där alla inte nödvändigtvis krävs framåt för att leverera en bra kundupplevelse. Här kommer vi att optimera och rationalisera. Även inom vår logistikverksamhet fortsätter vi att driva ökad effektivitet, främst genom vårt automatiserade lager som i juni levererade vår lägsta kostnad per skickad vara någonsin.

När vi går in i andra halvåret 2022, så gör vi det med ett starkt team, en tydlig plan och med våra kunder och produkter i fokus. Nelly har djupt rotade styrkor i vår kompetenta personal, i vårt ursprung som pionjärer inom digital handel direkt mot kund, och inte minst i varumärkets omfattande följarbas bland unga kvinnor i Norden. Vi bygger bolaget för att uppnå lönsamhet innan vi åter prioriterar tillväxt.

Helena Karlinder-Östlundh
Tillförordnad VD Nelly Group AB
Borås, 15 juli 2022

Nelly Group AB (publ)
Box 690
501 13, Borås
Org.nr 556035-6940
Styrelsens säte: Borås
Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

Webbsändning av halvårsrapporten
Presentation av det andra kvartalet sker 15 juli kl 13 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.
https://nelly.videosync.fi/q2-2022

Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

Prenumerera