Skicka ett meddelande

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2021

  2021-07-16 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Förbättrat rörelseresultat och nytt lager framgångsrikt driftsatt

  Q2 2021 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 396,7 (391,4) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 1,4% (-7,5%)
  • Bruttoresultatet ökade till 182,3 (175,9) miljoner kronor, vilket gav en bruttomarginal på 46,0% (44,9%)
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,0 (-2,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 1,8% (-0,7%)
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 7,5 (-12,1) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0,4 (-0,8) kronor

  Q2 2021 – Viktiga händelser

  • Nettoomsättningstillväxt om 2,8% i Norden
  • Rörelseresultatet förbättrades trots lagerprojektsrelaterade kostnader om 3,4 miljoner kronor
  • Fortsatt god lageromsättningshastighet
  • Lager- och automationsprojektet går enligt plan och det nya lagret är i drift
  • Flytten av de Stockholmsbaserade funktionerna genomförd
  • Sälj- & marknadsteam etablerat i Borås

  H1 2021 – Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 708,5 (694,0) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 2,1% (-4,0%)
  • Bruttoresultatet ökade till 318,7 (299,5) miljoner kronor, vilket gav en bruttomarginal på 45,0% (43,2%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -8,0 (-45,4) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -1,1% (-6,5%)
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -10,0 (-58,9) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,6 (-3,9) kronor

  Viktiga händelser efter periodens slut

  • Nelly driftsatte 1 juli sitt nya automatiserade lager och började därmed leverera till kund från Borås

  Vi bygger ett lönsamt och hållbart Nelly Group för framtida tillväxt
  Med tillväxt i Norden om 3,8%, god tillväxt i produktkategorier ej direkt kopplade till fest samt med ett 37,3 miljoner kronor förbättrat rörelseresultat stänger vi det första halvåret som Nelly Group. Vi är mitt i relanseringen av Nelly och fokuserar på tre områden. Det första är att skapa förutsättningar för framtida tillväxt genom en ny operationell plattform. Det andra syftar till att skapa en ny, kostnadseffektiv, data- och kunddriven organisation med bas i Borås och det tredje är en uppdaterad varumärkesposition mot en tydligare definierad och fokuserad målgrupp i Norden. Vi ser fortsatt positiva signaler från flertalet nyckelinitiativ. Vi växer i Norden drivet av försäljning i produktkategorier ej direkt kopplade till fest. Vårt fokus på utgående lager och lageromsättningshastighet gör att sortimentet och erbjudandet är mer aktuellt och relevant för kund, vilket genererar förbättrade marginaler. Bruttomarginalen ökar med 1,8 procentenheter under första halvåret. Våra förbättringsinitiativ i alla delar av verksamheten med aktuellt fokus på lagerdrift liksom vår organisationsförändring ger en lägre kostnadsbas.

  Nytt automatiserat lager driftsatt
  Vi står nu mitt i förändringen av Nellys operationella plattform; vi stänger nuvarande lager i Falkenberg och driftsätter vårt nya automatiserade lager i Borås. Vi har i skrivande stund flyttat 500 tusen artiklar, fyllt vår automationsrobot med 80 tusen backar, kört 32 flyttbilar med släp från Falkenberg till Borås och genomfört 64 projektmöten med tydliga mål i sikte. Jag kan med stolthet konstatera att vi nu titulerar lagret i Borås vårt huvudlager och projektets mest kritiska fas är därmed passerad. Vi bedömer fortsatt den årliga kostnadsbesparingen till 35 miljoner kronor och estimerar att våra projektrelaterade kostnader bör landa i den lägre delen av vårt budgetspann om 35-45 miljoner kronor. Vi lägger nu fokus på att säkra operationell effektivitet och att under hösten realisera projektets målsättningar. Dessutom planerar vi att initiera fler hållbara och kundeffektiva logistiklösningar med nya goda förutsättningar på plats för en e-handel i framkant.

  Relanseringen pågår fortsatt
  Våra initiativ är ännu inte fullt genomförda även om vi kommit en bra bit på vägen mot målet att skapa en stabil och lönsam grundaffär. Ett nytt högeffektivt automatiserat lager i Borås är på plats. Logistikverksamheten kommer att ledas av vår nya Chief Operations Officer Stefan Svensson som har lång och specifik erfarenhet från e-handel och logistik. Vår omorganisation är genomförd där vi under kvartalet fått vårt sälj- och marknadsteam på plats i Borås tillsammans med nya funktioner och kompetenser inom dataanalys, dataarkitektur och controlling. Vi är mitt i arbetet med nya metoder kring datadriven mål- och resultatstyrning inklusive ett värderingsarbete för att höja leveransen men där vi också som nytt team sneglar längre bort mot horisonten. Sist men inte minst är vi mitt i ompositioneringen av vårt varumärke Nelly. Vi fokuserar på en tydligare definierad målgrupp som vi vill skall vara i vårt community ännu mer frekvent än idag, älska oss ännu mer och tillsammans med oss skapa vår nästa tillväxtresa. Relationen med vår kund blir startpunkten på våra framtida tillväxtinitiativ.
  Pandemin har präglat vår vardag under lång tid och för vår kund har vardag och självklart även fest blivit allt annat än förväntat. Vi kommer att fortsätta prioritera och välja bland de möjligheter och utmaningar vi har framför oss med ständigt fokus på de 1,3 miljoner kunder och följare vi har som besöker våra plattformar var- och varannan vecka. Vi ser fram emot festen i höst, inte bara en fredag eller lördag utan varje dag, liksom Halloween, julfesten, torsdags-afterworken och nollningen på högskolan. Celebrate the Fab you!

  Kristina Lukes, VD Nelly Group AB
  Borås, 16 juli 2021

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av halvårsrapporten
  Presentation av det första kvartalet sker 16 juli kl 10 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Kristina Lukes, VD och John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

  Webcast:
  https://financialhearings.com/event/13892
  Telefonkonferens:
  Sverige: +46850558351
  UK: +443333009031
  US: +16467224903

  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
  www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  Prenumerera