Skicka ett meddelande

  Fortsatt försäljningstillväxt

  2013-04-17 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Försäljningen under första kvartalet 2013 passerar en miljard kronor

  CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2013.

  Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 10% till 1.051,1 (954,3) Mkr
  • Bruttoresultatet uppgick till 148,1 (135,6) Mkr med en bruttomarginal på 14,1 (14,2)%*
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (-12,1) Mkr*
  • Resultatet efter skatt uppgick till -17,3 (-13,1) Mkr*
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,18) kronor*
  • Efter kvartalets slut har styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 500 Mkr

  * 2012 års siffror innehåller -14 Mkr i engångsposter hänförliga till Modesegmentet

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group kommenterade: ”Vi inleder 2013 med rekordförsäljning där vi för första gången passerar en miljard kronor i nettoomsättning för det första kvartalet. Koncernens butiker fortsätter därmed att utvecklas starkt, samtidigt som vi fortsätter arbetet med öka kundnöjdheten och kostnadseffektiviteten genom att förbättra bolagens processer och rutiner.

  Gymgrossisten.com fortsätter sin positiva utveckling och accelererar sin tillväxt samtidigt som vi ser ett fortsatt väldigt starkt rörelseresultat. Utöver detta flyttar Gymgrossisten fram sina positioner genom lansering av nya varumärken och produkter. Inom segmentet Sport & hälsa har vi även för två dagar sen lanserat den nya butiken Milebreaker.com, en butik helt skapad för konditionsidrottare. Cdon.com fortsätter att bredda sortimentet och att visa upp tillväxt trots den fortsatt vikande försäljningen av media-relaterade produkter. Nelly.com fortsätter sin tillväxt trots att det första kvartalets försäljning klart har påverkats av en lång och kall vinter i Norden. Bolaget har förstärkt sin organisation och leveransförmåga och vi har redan sett att många av de projekt som inleddes för några månader sedan börjar ge positiva resultat.

  Vårt logistikbolag fortsätter sitt förbättringsarbete enligt plan. Många projekt som syftar till att höja effektiviteten sjösattes under det första kvartalet och även om resultatet för logistikbolaget har förbättrats jämfört med det fjärde kvartalet förra året förväntar vi oss ytterligare stora resultatförbättringar för logistikbolaget under resten av 2013. En fullt effektiv och konkurrenskraftig logistikverksamhet kommer att ge oss betydande fördelar i vår framtida expansion.

  E-handel är en vinnande försäljningskanal som varje år utgör en större del av den totala detaljhandeln. CDON Group har sedan starten 1999 byggt välkända varumärken och etablerat ledande marknadspositioner för samtliga våra fyra segment inom nordisk e-handel. Våra marknadspositioner i kombination med en förstärkt infrastruktur gör oss väl positionerade att kapitalisera på den fortsatta underliggande marknadstillväxten som följer av att allt fler konsumenter allt oftare väljer att göra en allt större del av sina inköp på internet. I syfte att skapa ytterligare förutsättningar att genomföra bolagets strategi har styrelsen idag offentliggjort ett beslut om att tillföra bolaget 500 Mkr i form av en emission med företräde för befintliga aktieägare.”

         
  Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 13:00 Stockholm-tid, 12:00 London-tid och 07:00 New York-tid.

  För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:

  Sverige:                                +46(0)8 5051 3793
  Internationellt:                        +44(0)20 7784 1036
  US:                                       +1 646 254 3363
  Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 6760147.
  För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

       
  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn:                                           +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                          
  Tfn:                                            +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:                                       press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi och Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com and Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com and Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera