Skicka ett meddelande

  Förstärkt ledningsgrupp och slutförd omorganisation inom Gymgrossisten

  2015-10-09 10:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ.) meddelade idag att Gymgrossisten förstärkt ledningsgruppen samt slutfört en omorganisation för att ytterligare stärka bolagets nordiska position.

  Som ett led i Gymgrossistens satsning på den nordiska marknaden har bolaget slutfört en omorganisation som innebär att verksamheten indelats i tre affärsområden och att personalstyrkan minskats. Personalminskningen är resultatet av ett varsel som lades i augusti 2015 och omfattar 17 tjänster. Personalminskningen kommer att resultera i en successiv kostnadsbesparing som på årsbasis förväntas uppgå till cirka 8 Mkr. Personalminskningen redovisas som en engångskostnad om 5 Mkr som belastar Gymgrossistens resultat för det tredje kvartalet 2015.

  Nya chefer har utsetts för varje affärsområde; Robert Walker blir ansvarig för sajten Gymgrossisten.com, Mikko Ollinen blir ansvarig för sajten Bodystore.com och Nils Rådström blir ansvarig för Retail. Carl Arnesson tillträder som ny CFO. Samtliga rapporterar till Gymgrossistens VD, Therese Hillman.

  Robert Walker har över 20 års erfarenhet inom sportnutritionsbranschen, bland annat från ledande positioner inom GNC Holdings Inc. och Twinlab Inc. Robert har även lanserat och varit VD för den finska sportnutrition-siten, Mass.fi. Mikko Ollinen kommer närmast från Ancestry.com där han var VD för den svenska verksamheten och Nils Rådström har under de senaste 5 åren arbetat med strategi och affärsutveckling på Tele2. Carl Arnesson kommer närmast från Metro Sverige där han varit CFO i 7 år.

  Paul Fischbein, VD och koncernchef för Qliro Group, kommenterar: ”De förändringar vi nu genomfört skapar de rätta förutsättningarna för Gymgrossisten att genomföra sin nordiska strategi. Med en ny stark ledningsgrupp på plats kommer vi fortsätta att utveckla bolagets position inom viktiga segment på den nordiska marknaden. Det är aldrig ett lätt beslut att dra ner personalstyrkan i samband med en omorganisation eftersom det berör nära kollegor. Men förändringen är nödvändig för att säkra en plattform för fortsatt hög försäljning och intjäning inom Gymgrossisten."

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Qliro Group ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2015 klockan 10:00 CET.

  Prenumerera