Skicka ett meddelande

  Första kvartalet 2018 belastades av returer och satsningar inom Nelly samt omorganisation inom CDON Marketplace

  2018-04-05 21:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Nelly accelererade marknadsföringen vilket bidrog till att orderingången ökade med 15 procent under första kvartalet. Omsättningsökningen begränsades dock till 2 procent som en följd av fördröjda leveranser och ökade returer. I jämförelse med samma period förra året påverkades resultatet negativt med cirka 16 miljoner kronor på grund av returökningar. Utöver detta belastades resultatet av ökade satsningar på marknadsföring och organisation. CDON Marketplace justerade sin organisation som en del i en fortsatt omställning till en marknadsplats. Detta belastade resultatet med cirka 7 miljoner kronor i första kvartalet.

  Nelly påverkades negativt av fördröjda leveranser kring påsk, oväntat högt utnyttjande av förlängd returrätt från kampanjer i det fjärde kvartalet samt ökad returgrad under det första kvartalet. Utöver detta har Nelly fortsatt öka satsningarna på marknadsföring och organisation för att möjliggöra accelererad tillväxt.

  – Nelly är fortsatt välpositionerat för lönsam tillväxt inom sin nisch av mode på nätet. Vi ser trenden av ökade returer som en naturlig del i köpbeteendet på nätet. Då vår ambition är att accelerera tillväxten kommer vi kontinuerligt förstärka vårt kunderbjudande och förenkla för kunderna att få och returnera varor, säger Marcus Lindqvist VD och koncernchef på Qliro Group.

  CDON Marketplace ställer succesivt om från egen försäljning till att bli en ledande nordisk marknadsplats för externa handlare. Som en del i detta genomförde CDON Marketplace ett åtgärdspaket som minskar organisationen med ett tiotal administrativa tjänster. Detta beräknas belasta resultatet med cirka 7 miljoner kronor i kvartalet.

  Slutgiltiga siffror presenteras i delårsrapporten för första kvartalet som publiceras fredagen den 20 april.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 klockan 21.30. 

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: +46 736 511 363
  E-post: ir@qlirogroup.com 

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO. 

  Prenumerera