Skicka ett meddelande

    Försäljningen av Tretti slutförd

    2016-08-31 17:30
    Qliro Group AB (publ) meddelade idag att bolaget slutfört försäljningen av dotterbolaget Tretti till WhiteAway efter godkännande från Konkurrensverket i Sverige.

    Qliro Group meddelade den 15 juni 2016 att bolaget ingått ett avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB till WhiteAway. Köpeskillingen uppgår till 250 Mkr kontant för samtliga aktier i Tretti AB och det helägda dotterbolaget Tretti Danmark ApS och motsvarar ett företagsvärde om cirka 180 Mkr före transaktionskostnader. Transaktionen är nu slutförd efter att godkännande erhållits från Konkurrensverket i Sverige.

    Prenumerera