Skicka ett meddelande

  Försäljningen av Lekmer slutförd

  2017-06-30 11:25 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Lekmer AB till Babyshop Sthlm Holding AB.

  Qliro Group meddelade den 25 april 2017 att bolaget ingått ett avtal om att sälja dotterbolaget Lekmer till Babyshop. Transaktionen är nu slutförd.

  I samband med tillträdet har Lekmer kontant återbetalat koncerninterna lån till Qliro Group om 84 miljoner kronor. Qliro Group har givit anstånd med betalning av ytterligare skuld om 6 miljoner kronor.

  Köpeskillingen uppgår till preliminärt 39 miljoner kronor och är tillsammans med den skuld för vilken anstånd med betalning givits dokumenterad som ett säkerställt lån om 45 miljoner kronor. Detta lån löper med 7 procents årlig ränta och förfaller till betalning med 20 miljoner kronor den 29 december 2017 och med resterande 25 miljoner kronor den 30 april 2018.

  Resultateffekten från avyttringen av Lekmer, inklusive Lekmers löpande resultat, redovisas som resultat för avvecklad verksamhet i det andra kvartalet. Resultateffekten fastställs i samband med upprättandet av kvartalsbokslut och kommuniceras i kvartalsrapporten den 14 juli.

  Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk rådgivare åt Qliro Group i transaktionen.

    
  För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef
  +46 10 703 20 00
   

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Niclas Lilja, tillförordnad kommunikationschef
  +46 736 511 363
  press@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.COM (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLYman.com (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services. Under 2016 omsatte gruppen 4,5 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”

  Prenumerera