Skicka ett meddelande

  Försäljningen av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB slutförd

  2018-01-30 09:51 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Health and Sports Nutrition Group HSNG AB (HSNG) till Orkla.

  Qliro Group meddelade den 21 november 2017 att bolaget ingått ett avtal om att sälja HSNG till Orkla. Transaktionen är nu slutförd.

  HSNG värderas i försäljningen till 360 miljoner kronor på skuldfri basis med normaliserat rörelsekapital. HSNG redovisas som avvecklad verksamhet i koncernen. Baserat på bokslutet 2017 uppgår reavinsten från avyttringen till omkring 140 miljoner kronor. Slutgiltigt belopp redovisas som resultat från avvecklad verksamhet under det första kvartalet.

  Prenumerera