Skicka ett meddelande

  Förändring av antalet aktier och röster i CDON Group

  2014-12-30 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  CDON Group AB (publ) (under namnändring till Qliro Group) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i CDON Group uppgår till 150 444 779. Ökningen av antalet aktier hänför sig till 49 756 593 stamaktier som emitterats under december 2014 i CDON Groups företrädesemission.

  Antalet aktier och röster i CDON Group uppgår per den 30 december 2014 till 150 444 779, varav 149 269 779 stamaktier och 1 175 000 C-aktier. Samtliga 1 175 000 C-aktier innehas av CDON Group.

  Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2014 klockan 13:00.

  Prenumerera