Skicka ett meddelande

    Förändring av antalet aktier och röster i CDON Group

    2013-09-30 11:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
    CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i CDON Group per den 30 september 2013 uppgår till 100 688 186 varav 99 513 186 stamaktier och 1 175 000 C-aktier. Även det sammanlagda antalet röster uppgår till 100 688 186 (99 513 186, exklusive de 1 175 000 C-aktier i eget förvar som inte kan företrädas vid bolagsstämma).

    Ökningen av antalet aktier och röster under september månad hänför sig till en emission av 700 000 C‑aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade av årsstämman 2013, beslutat om för att säkerställa framtida leverans av stamaktier till deltagare i CDON Groups prestationsbaserade incitamentsprogram. 

    Prenumerera