Skicka ett meddelande

  Extra bolagsstämma i Nelly Group den 14 mars 2023

  2023-03-14 10:30 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group AB (publ) ("Nelly") höll idag extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen framlagda förslag.

  Den 3 februari 2023 beslutade styrelsen för Nelly om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") och den 10 mars 2023 beslutade styrelsen om fullständiga villkor för Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen var villkorat av bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämman idag den 14 mars 2023 beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende Företrädesemissionen, innefattande beslut om (a) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, (b) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att möjliggöra nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, (c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, (d) ändring av bolagsordningen för att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och (e) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

  Mer information om Företrädesemissionen finns på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

  Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet och om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i Nelly.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com samt nlyman.com och har ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY"

  Prenumerera