Skicka ett meddelande

  Engångseffekter i andra kvartalet avseende dotterbolaget Qliro AB

  2020-07-03 14:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Pressmeddelande, Stockholm, 3 juli 2020
  Qliro Groups dotterbolag Qliro AB redovisar två negativa engångseffekter om totalt 24 miljoner kronor i andra kvartalet. Den första effekten avser nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar om 16 miljoner kronor. Den andra effekten beror på en förändring i redovisningen avseende när ersättningar till Qliro AB:s anslutna handlare redovisas och uppskattas till 8 miljoner kronor.

  Qliro AB:s immateriella anläggningstillgångar uppgick till 183 miljoner kronor i slutet av första kvartalet. Dessa avser främst egenutvecklade immateriella tillgångar som till exempel check-outlösningen samt de digitala plattformarna som webb och app. Vid upprättande av bokslut för andra kvartalet görs nedskrivningar av tillgångar till ett värde om 16 miljoner kronor då dessa inte längre nyttjas i verksamheten. Nedskrivningarna omfattar bland annat teknikutveckling för låneprodukten, infrastruktur för datalagring och app-lösningar. Nedskrivningarna minskar avskrivningarna 2020-2022 med motsvarande belopp och har ingen påverkan på Qliros kapitaltäckning.

  Den andra engångseffekten beror på en förbättring av redovisningen avseende när ersättningarna till anslutna handlare bokförs så att den sammanfaller med tidpunkten för redovisning av intäkter från konsumenterna. Denna förändring minskar totala rörelseintäkter i andra kvartalet med 8 miljoner kronor, varav 3 miljoner avser räntenettot och 5 miljoner avser provisionsnettot.

  Ingen av engångseffekterna påverkar kassaflödet.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2020 klockan 14.30.

  För mer information kontakta:
  Andreas Frid, Investor Relations Qliro AB
  Telefon: 0705290800

  Mail: andreas.frid@qliro.com

  Om Qliro AB
  Qliro är ett ledande fintechbolag på den nordiska marknaden som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare och förmånliga sparkonton och lån för konsumenter. Sedan 2014 har Qliro vuxit snabbt och betallösningarna har använts av fler än fyra miljoner nordiska privatkunder och affärsvolymen överstiger årligen 5 miljarder kronor. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn.

  Om Qliro Group
  Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera