Skicka ett meddelande

  EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

  2012-05-30 16:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) tillkännagav idag att CDON Group har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 285 000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman den 8 maj 2012.

  Nordea Bank AB (publ) förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 2,00 kr. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av CDON Group för 2,00 kr.

  Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av stamaktier till de ledande befattningshavare som deltar i CDON Groups incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

  Prenumerera