Skicka ett meddelande

  Emission och återköp av C-aktier

  2011-05-31 15:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) , ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att CDON Group har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 190.000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman den 16 maj 2011.

  Nordea Bank AB förvärvade samtliga emitterade C-aktier till ett förvärvspris om 2,00 kr per aktie. Samtliga emitterade C-aktier har därefter återköpts av CDON Group för 2,00 kr per aktie.

  Syftet med emissionen är att säkerställa framtida leverans av preferensaktier till de ledande befattningshavare som deltar i CDON Groups incitamentsprogram. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier före leverans till berättigade deltagare i programmet. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

  ***

  Prenumerera