Skicka ett meddelande

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2022

2022-04-28 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Q1 2022 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen minskade till 288,1 (311,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på -7,6% (3,0%)
  • Bruttomarginalen ökade till 44,3% (43,7%). Bruttoresultatet uppgick till 127,5 (136,3) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -23,9 (-15,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -8,3% (-4,8%)
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -28,5 (-17,5) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -1,58 (-0,97) kronor

”Vi lockar fler följare och mer direkttrafik i kvartalet och har en given plats som festdestination bland nordiska fashionistas. Vår omställning har dock ännu inte givit tillväxt och tillräcklig lönsamhet. Vi intensifierar nu arbetet mot effektivisering av kunderbjudandet med tydliga åtgärder på kort och lång sikt.”

Kristina Lukes, VD Nelly Group AB

Minskad nettoförsäljning på en utmanande marknad
Nelly har förnyat organisationen, automatiserat lagret och etablerat en ny operativ plattform. Under denna transformation har vi initierat flera nya kommersiella satsningar, stärkt vårt varumärke och breddat vårt erbjudande och sänkt lagernivåerna väsentligt.

Vi lockar fler följare och mer direkttrafik i kvartalet och har en given plats som festdestination bland nordiska fashionistas. Vår omställning har dock ännu inte givit tillväxt och tillräcklig lönsamhet. Vi intensifierar nu arbetet med tydliga åtgärder på kort och lång sikt.

Omsättningen i vår kärnaffär, DTC i Norden, ökade med 2 procent, innan returer i kvartalet. Returgraden steg dock, som en konsekvens av kategorimix, låga jämförelsetal under pandemiperioden och lägre B2B-försäljning utan returrätt. Omikron och invasionen av Ukraina hämmade omsättningen, ökade fraktkostnaderna och försenade vår- och sommarkollektionerna i ett säsongsmässigt redan svagt kvartal.

Bruttomarginalen ökade från 43,7 till 44,3 procent mycket tack vare vår sortimentsstyrning. Den lägre omsättningen drev ett lägre bruttoresultat som med motsvarande rörelsekostnader innebar ett lägre rörelseresultat.

Fortsatt fokus på effektivitet och kostnadskontroll
Vi bygger en lönsam affär genom att bygga ett älskat varumärke och att samtidigt driva effektiva processer bakom kulisserna.

Vi har en välfungerande operationell plattform med ett nytt automatiserat lager. Lagerkostnaderna minskade för kvartalet och vi trimmar lagret för att nå målet om 35 miljoner kronor i årlig besparing. Dessutom fortsätter vi att utveckla ”sista milen” och returprocesser mot målet att ständigt erbjuda en uppskattad leveransupplevelse och minimera miljöpåverkan.

Vårt fokus är att förbättra effektiviteten i organisationen, skapa försäljningstillväxt, stärka vår bruttomarginal och minska vårt distributionsnetto. För att nå resultat fokuserar vi verksamheten mot nykundsanskaffning, köpfrekvens, förbättrad marginal och distributionsnetto.

Investeringar i Nellys erbjudande och frekvens
Nellys kunder söker mode- och livsstilsinspiration för alla tillfällen, i alla kanaler. Vi lägger stegvis till nya kanaler för att kunna nå kunderna oftare med mer relevant erbjudande och innehåll.

Under kvartalet ökade antalet följare i våra kanaler, delvis genom utveckling av närvaro på exempelvis TikTok genom ”Nelly House”. Vår direkttrafik ökade, framförallt drivet av försäljning via vår app. Våra satsningar på ”paid social media” och micro-influencers (mindre profiler med färre följare) bidrog också till försäljning, engagemang och ett stärkt varumärke, framförallt i Sverige.

Nelly är unikt genom det engagemang som vårt community skapar varje dag. Vi har stärkt kännedom och ”consideration” för Nelly hos vår målgrupp i kvartalet. Unga fashionistas i Norden ser oss som den självklart starkaste party- och festdestinationen, enligt Nepa. Vår kund- och följarskara är basen för framtida lönsam tillväxt.

Kristina Lukes
VD Nelly Group AB

Nelly Group AB (publ)
Box 690
501 13, Borås
Org.nr 556035-6940
Styrelsens säte: Borås
Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

Webbsändning av delårsrapporten
Presentation av det första kvartalet sker 28 april kl 13 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Kristina Lukes, VD och John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

Webcast:
https://financialhearings.com/event/44175
Telefonkonferens:
SE: +46 8 505 583 65
UK: +44 333 300 92 64
US: +1 631 913 14 22
PIN: 211 525 22#
Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

Prenumerera