Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2021

  2021-04-21 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Relanseringen av Nelly fortlöper enligt plan

  Q1 2021 – Kvartalet i korthet
  – Nettoomsättningen ökade till 311,8 (302,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 3,0% (0,8%)
  – Bruttoresultatet ökade till 136,3 (123,6) miljoner kronor, vilket gav en bruttomarginal på 43,7% (40,9%)
  – Rörelseresultatet uppgick till -15,1 (-42,5) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,8% (-14,1%)
  – Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -17,5 (-46,8) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,97 (-3,12) kronor

  Q1 2021 – Viktiga händelser
  – Ökad nettoomsättning
  – Väsentlig förbättring av rörelseresultatet, lageromsättningshastigheten och returgraden
  – God framdrift i lager- och automationsprojektet
  – Flytten av de Stockholms baserade funktionerna fortlöper enligt plan
  – Ledningsgruppen förstärkt med erfaren Chief Operations Officer

  Q1 2021 – KPI:er
  – Returgrad 30,4% (37,2%)
  – Lager som andel av nettoomsättningen R12 4,6% (19,5%)
  – Konverteringsgrad i Norden 2,3% (2,3%)
  – Försäljningsandel egna varumärken 35,9% (44,2%)

  Vi formar det framtida Nelly Group
  Det första kvartalet på egna ben kom med positiva signaler från relanseringen av Nelly. Rörelseresultatet förbättrades med 27 miljoner kronor jämfört med föregående år. Resultatförbättringen var en av effekterna av våra viktigaste strategiska initiativ, däribland relanseringen av varumärket Nelly och våra organisations- och effektiviseringsprogram. Nellys nya resa har bara börjat.

  Varumärket Nelly
  Vår relansering av varumärket Nelly, som tydligt fokuserar på vår kärnmålgrupp, unga tjejer 15-25 år i Norden, med erbjudandet att känna sig ”fab” varje dag. Denna position med en helhets-look skapar en högre relevans för fler tillfällen och i fler kategorier än vad Nelly tidigare gjort. Kategorier som vardag, skönhet och underkläder växte starkt under kvartalet. Festklänningar, vår största kategori innan pandemin, minskade sin försäljningsandel avsevärt till följd av nedstängningar, inställda evenemang och fester. Under kvartalet utvecklade vi vår community ytterligare, med det förnyade Bianca Ingrosso-partnerskapet som en höjdpunkt. Steg för steg genom förbättringar av vår datadrivna försäljnings- och marknadsföringsplattform bygger vi en starkare kund-community.

  Steg mot hållbar lönsamhet
  Våra effektiviseringsprogram som sträcker sig längs hela värdekedjan gav resultat under kvartalet, såväl genom en förbättrad bruttomarginal som 12 miljoner kronor i lägre administrations- och övriga rörelsekostnader. Logistik- och distributionskostnaderna var 9 miljoner kronor lägre. Netto var rörelsekostnaderna 15 miljoner kronor lägre, till följd av 6 miljoner kronor i ökade marknadsföringskostnader. Förutom den förbättrade kostnadsbasen förbättrades möjligheterna att arbeta snabbare, mer datadrivet och kundfokuserat genom att basera hela teamet i Borås – Sveriges e-handels- och modecenter.

  En viktig höjdpunkt i kvartalet var vårt ökade fokus på sortimentsstyrning. Lagernivåerna sjönk 28 procent och vi hade en hög lageromsättningshastighet. Med ett kurant lager går vi framåt istället för att hantera gammalt lager. Vi är också glada över att se tillväxt i leverantörsvolymer från våra närmarknader. Vidare innefattar vårt lagerhanteringsfokus även viktiga initiativ kring returer, som minskade med 7 procentenheter, främst till följd av förändrad sortiments- och landsmix, processförbättringar och blockering av kunder med ohållbart returbeteende.

  Relanseringen fortsätter
  Under andra kvartalet samlar vi äntligen vår verksamhet till våra nya anläggningar i Borås. Vi välkomnar nya teammedlemmar inom datadriven försäljning och marknadsföring samt ett komplett logistikteam till vårt nya automatiserade lager. Vi välkomnar också med glädje knappt 30 medarbetare som för närvarande är anställda vid vårt lager i Falkenberg som har valt att flytta med till Borås.

  Uppbyggnaden av en ny operativ plattform baserad på vårt automatiserade lager med hög kapacitet fortskrider enligt plan och vid slutet av andra kvartalet förväntar vi oss att starta driften. Med tiden förväntar vi oss att realisera minskade leverans- och distributionskostnader, kortare leveranstider och ett förbättrat miljöavtryck. Vi befinner oss på en relanseringsresa där initiativ och en sann passion för den unga kvinnan leder oss framåt. Det handlar inte om festen, det handlar om att inse att livet är en fest och göra det bästa av det. Always celebrate the fab you!

  Kristina Lukes, VD Nelly Group AB

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Stockholm
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av kvartalsrapporten
  Presentation av det första kvartalet sker den 21 april kl 10 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Kristina Lukes, VD och John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

  Webcast:
  https://financialhearings.com/event/13661
  Telekonferens:
  Sverige: +46850558350
  UK: +443333009031
  US: +18335268383

  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  För mer information, vänligen kontakta:
  John Afzelius, CFO
  +46 703 510 987
  ir@nelly.com

  Prenumerera