Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2019

  2019-04-17 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  SAMTLIGA BOLAG FÖRBÄTTRADE RESULTATET

  FÖRSTA KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen uppgick till 639,8 (716,1) miljoner kronor 
   – Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna
   26 procent
   – CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning 36 procent medan nettoomsättningen
   minskade 31 procent i linje med omställningen
   – Nelly ökade nettoomsättningen
   10 procent
  • Förbättrat resultat i samtliga bolag
   – Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar till 14,0 (3,5) miljoner kronor

   – CDON Marketplace ökade bruttomarginalen till 16,8 (10,5) procent och bruttoresultatet med 11 procent

   – Nelly ökade produktmarginalen till 48 (46) procent och bruttoresultatet med 19 procent
  • Rörelseresultatet förbättrades till -33,5 (-58,8) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,30 (0,61) kronor före utspädning och -0,29 (0,60) kronor efter utspädning
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018
  Miljoner kronor 2019
  Jan-mars
  2018
  Jan-mars
  Δ
  Nettoomsättning 639,8 716,1 -11%
  Bruttoresultat 161,5 135,3 19%
  Bruttomarginal, procent 25,2 18,9 6,3 pe
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -13,2 -42,7
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent -2,1 -6,0 3,9 pe
  Rörelseresultat -33,5 -58,8
  Rörelsemarginal, procent -5,2 -8,2 2,9 pe

  [1]HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernen.

   
  SAMTLIGA BOLAG FÖRBÄTTRADE RESULTATET

  Under första kvartalet rekryterade Qliro Financial Services framgångsrikt nya handlare, CDON Marketplace ökade kraftigt försäljningen för externa handlare och Nelly visade stark omsättningstillväxt. Vi har dessutom snabbt ökat låneboken i Qliro Financial Services, ytterligare ökat effektiviteten i CDON Marketplace och digitaliserat returprocessen i Nelly. Alla tre bolagen förbättrade sina rörelseresultat och stärkte sina marknadspositioner under kvartalet. Samtidigt pågår det strategiska arbetet med att etablera tre självständiga dotterbolag enligt plan.

  Tre självständiga bolag
  Qliro Groups strategi är sedan juni 2018 att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Detta skapar de bästa förutsättningarna för bolagens forsatta utveckling och därmed ökat aktieägarvärde. Koncernledningen fokuserar på att göra bolagen börsfähiga samt att utvärdera potentiella transaktioner. Arbetet pågår med att separera bolagens IT- och ekonomisystem och bolagen bedöms vara operativt och strukturellt självständiga under första halvåret 2019 samt börsfähiga under andra halvåret.

  Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet kraftigt
  Qliro Financial Services ökade låneboken med 49 procent till över 1,5 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. De totala rörelseintäkterna ökade med 26 procent medan de totala rörelsekostnaderna ökade med 17 procent, vilket visar affärsmodellens skalbarhet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 295 procent till 14 miljoner kronor.

  Qliro Financial Services kommersiella satsningar ger resultat och bolaget har under kvartalet inlett samarbete med flera handlare som Eleven, Nordicfeel, Baresso, Best of Brands, Dollarstore, inkClub.com, dammsugarpåsar.nu, dinVitamin.com med flera. Qliro Financial Services är välpositionerat för att även fortsättningsvis dra fördel av den underliggande marknadstillväxten i e-handeln.

  CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning och bruttoresultatet
  CDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 36 procent, och vi ser en fortsatt stark trend i det andra kvartalet. Kommissionsintäkterna ökade med 32 procent vilket bidrog till att bruttoresultatet ökade med 11 procent till 44 miljoner kronor. Samtidigt minskade personalkostnaderna betydligt då bolaget drog nytta av sin IT-plattform och ökad automation. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till
  -7 (-21) miljoner kronor i det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

  CDON Marketplace accelererar omställningen till marknadsplatsmodellen som är mer kapitaleffektiv, skalbar och lönsam.

  Nelly ökade omsättningen och bruttoresultatet
  Nelly ökade omsättningen med 10 procent, antalet kunder med 7 procent och genomsnittlig kundkorg med 11 procent. Bruttoresultatet ökade med 19 procent till 69 miljoner kronor. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till -7 (-15) miljoner kronor i det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

  Nelly har under kvartalet digitaliserat sin returprocess samt framgångsrikt lanserat sitt eget varumärke via Zalando i hela Europa, med störst försäljning på marknader som kompletterar Nellys egen räckvidd. Bolaget fortsätter utveckla sitt varumärke NLYbyNelly och drar nytta av framgångsrik kundrekrytering och stark kundlojalitet. 

  Finansiell handlingsfrihet
  Qliro Group har en stark finansiell ställning och under kvartalet sänkte vi vår skuldsättning genom att betala tillbaka obligationslånet om 250 miljoner kronor. Qliro Financial Services har flera källor till framtida finansiering och e-handelsverksamheten hade en nettokassa om 205 miljoner kronor. Våra bolag har starka positioner och är drivande inom nordisk e-handel och närliggande finansiella tjänster.

  Marcus Lindqvist
  VD och koncernchef Stockholm, 17 april 2019

   
  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER FÖRSTA KVARTALET

  Qliro Group påkallade förtida inlösen av obligationer
  Den 4 februari meddelades att Qliro Group kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer, vilket skedde i slutet av februari.

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, ring:
  Sverige 08 5033 6573
  UK +44 330 336 9104
  US +1 929 477 0630
  PIN-koden för att delta 317405. Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 klockan 8.

  Prenumerera