Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022

  2022-10-25 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Q3 2022 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (312,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 9,0% (2,1%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 118,1 (143,4) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,5% (45,9%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-27,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,2% (-8,7%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-29,4) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,88 (-1,63) kronor

  Januari-september 2022 – perioden i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 911,8 (1 021,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 10,7% (2,1%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 407,0 (462,0) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 44,6% (45,2%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -54,4 (-35,4) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -6,0% (-3,5%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -63,8 (-39,3) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -3,54 (-2,18) kronor

  En pågående resa med hög förändringstakt
  Vi upplevde under kvartal tre en svag försäljning på en marknad präglad av ett högt rabattryck, en minskad trafik och en kund som i rådande omvärldsläge är mer avvaktande. Nettoomsättningen minskade under kvartalet med 9%. Vårt aktiva val att öka aktivitetsnivån mot kund i syfte att realisera lager påverkade bruttomarginalen negativt.

  Nelly har under 2022 i hög takt genomfört förändringar i organisation och arbetssätt i syfte att skapa en långsiktigt hållbar, skalbar och lönsam affärsmodell. Vi är fortfarande bara i början av vår omställningsresa.

  Tydliga kostnadseffektiviseringar på en tuff marknad
  Nelly skall vara ett lönsamt e-handelsbolag som erbjuder mode till unga kvinnor i Norden. För att uppnå detta behöver vi vara riktigt bra på ett antal områden:

  • Utveckla ett pricksäkert och attraktivt mode med konkurrenskraftiga priser. Det innebär en mer träffsäker inköpsprocess med reducerat sortiment till förmån för ökat djup på storsäljare.
  • En resultatfokuserad och träffsäker marknadsföringsfunktion som arbetar nära inköp och nära kunden.
  • En effektiv och välfungerande logistikverksamhet.
  • En effektiv och ändamålsenlig IT-infrastruktur.
  • En slimmad, högpresterande organisation.

  Omställning av sortimentet för att skapa lönsamhet
  Grunden för ett lönsamt Nelly är ett attraktivt erbjudande för vår målgrupp. Nellys modell är att erbjuda vår kund ett kurerat moderiktigt sortiment med en mix av externa varumärken kombinerat med storsäljande produkter från Nellys egna varumärken. Detta innebär flexibilitet i vårt sortimentsskapande och bra förutsättningar att generera trafik och starka marginaler.

  Inköpsorganisationen har förändrats i grunden och vår uppdaterade sortimentstrategi bygger på ett smalare men tydligare sortiment för vår kund där vi kan erbjuda populära och lönsamma produkter i större kvantiteter. Samtidigt tydliggörs vårt fokus på Nellys egna varumärken än mer, där våra förutsättningar för goda marginaler är som starkast.

  Kostnadsbesparingsprogrammet som tidigare kommunicerats avser reducera de löpande operativa kostnaderna med 40–50 miljoner kronor på årsbasis, och förväntas få full effekt från och med andra kvartalet 2023.
  Inom vår logistikverksamhet ser vi fortsatt god utveckling på kostnader, samtidigt som leveransupplevelsen mot kund ständigt förbättras.

  Vi har under kvartalet sett ökad effektivitet i vår marknadsföring och en minskad kostnad både i faktiska och relativa tal, genom förbättrad styrning av vår kanalmix och kostnadsallokering.

  Oavsett hur duktiga vi blir i att hantera och styra våra kostnader är vårt största fokus alltid att skapa ett attraktivt och starkt erbjudande till vår kund. Vi ska alltid vara vår kunds förstahandsval oavsett om det gäller outfiten till fritiden, skolan, jobbet eller festen.

  Det känns fantastiskt att vara tillbaka på Nelly och möta alla medarbetares engagemang för vår kund och affär. Vi befinner oss i en utmanande situation men med den beslutsamhet som jag upplever varje dag i vår organisation så är jag övertygad om att vi kommer ta Nelly till lönsamhet och tillväxt igen.

  Ludvig Anderberg, VD Nelly Group AB
  Borås 25 oktober 2022

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av delårsrapporten
  Presentation av det tredje kvartalet sker 25 oktober kl 10 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Ludvig Anderberg, CEO och John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.
  Länk till webcasten: https://nelly.videosync.fi/q3-2022

  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
  www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  Prenumerera