Skicka ett meddelande

Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2021

2021-10-20 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

Första delen av relanseringen genomförd – fullt fokus på fortsatt ompositionering av Nelly

Q3 2021 – Viktiga händelser

 • Designsamarbete med Bianca Ingrosso genererade uppmärksamhet, trafik och försäljning
 • Lager- och automationsprojektet genomfört på tid och under budget
 • Fortsatt god lageromsättningshastighet och ett fräschare lager

Q3 2021 – Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 312,6 (306,2) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 2,1% (-6,9%)
 • Bruttoresultatet minskade till 143,4 (144,3)miljoner kronor, vilket motsvarade en bruttomarginal på 45,9% (47,1%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -27,3 (-0,7) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -8,7% (-0,2%) och inkluderade lagerflyttsrelaterade kostnader om totalt 22 miljoner kronor
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -29,4 (-2,3) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -1,63 (-0,14) kronor

Januari-september 2021 Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 1 021,1 (1 000,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en tillväxt på 2,1% (-4,9%)
 • Bruttoresultatet ökade till 462,0 (443,8) miljoner kronor, vilket motsvarade en bruttomarginal på 45,2% (44,4%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,4 (-46,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -3,5% (-4,6%)
 • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -39,4 (-78,5) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -2,18 (-5,11) kronor

Fokus på stärkt kundupplevelse och effektivitet i marknadsföring
Ompositionering av varumärket Nelly innefattar fokus på en mer snävt definierad målgrupp, ett bredare erbjudande och fokus på fler emotionella varumärkesattribut. Under kommande kvartal prioriterar vi arbetet med förbättring av vår trafikgenerering med basen i vår starka varumärkesposition. Under året har vi förändrat hur vi köper trafik och vi har åstadkommit en förstärkt konvertering. Vår position kräver dessutom att vi vidareutvecklar vår kanalstrategi för att bygga varumärke och få ut mer försäljning per spenderad marknadsföringskrona. Det handlar framför allt om att generera ytterligare organisk trafik, även i nya kanaler som är viktiga för vår målgrupp, exempelvis TikTok och olika varianter av live-shopping.

Lagerprojektet är en framgång. Vi har stängt Falkenberg och öppnat Borås i enlighet med plan och levererat projektet under budget. Vi lägger nu all kraft på att realisera vår målsatta årliga besparing om 35 miljoner kronor samt att skapa en ”WOW” leveransupplevelse till kund.

Vi har nu äntligen möjlighet att vara fysiskt på plats i Borås och det är viktigt, inte minst för våra fler än 60 nya medarbetare, att få träffas IRL. Det har varit en stor utmaning att introducera så många nya kollegor utan att kunna träffas. Nu kan vi intensifiera arbetet med att bli samkörda för att steg för steg utveckla upplevelsen och värdet för vår kund med större grepp på sajt och med de många kontinuerliga förbättringarna varje dag.

Tillväxt och kontroll på lagret
Vi avslutar ett kvartal som summerar till 2,1% tillväxt, trots en svag inledning. Dessutom bjöd kvartalets två första månader på utmaningar i form av minskad trafik och ett generellt högt rabattryck. Efter den svaga starten intensifierade vi vårt aktivitetstryck i september, en Fall Fashion Festival i början av månaden och ett avslut med samarbetskollektionen Bianca x Nelly. Designsamarbetet med Bianca fick stort genomslag och genererade både trafik och försäljning. Under kvartalet belastade ökade direktmarknadsföringskostnader resultatet.
Vi har fortsatt en god lageromsättningshastighet och ett fräscht lager. Dagens ansträngda frakt- och logistikmarknad medför dessvärre förseningar och ökade kostnader. Att vi nu producerar majoriteten av vårt egenproducerade sortiment på närmarknad har gjort att vi kan agera snabbare och mer effektivt anpassa kampanj och sajt efter tillgängligt sortiment. En kassa om 141 miljoner kronor är även ett viktigt verktyg för att snabbt kunna agera på affärsmöjligheter och parera utmaningar såsom exempelvis leveransförseningar.

Nellys engagerade community är basen för vår framtida tillväxtresa
Vår engagerade community med 1,2 miljoner kunder är vårt huvudfokus varje dag. Engagemanget i våra kanaler är basen för vår framtida tillväxtresa. Vi inspireras av internationella framgångar inom social commerce där andra, liksom vi, har sin bas i en stark närvaro i sociala kanaler och en lojal, engagerad community av kunder.

Kristina Lukes, VD Nelly Group AB

Nelly Group AB (publ)
Box 690
501 13, Borås
Org.nr 556035-6940
Styrelsens säte: Borås
Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

Webbsändning av delårsrapporten
Presentation av det tredje kvartalet sker 20 oktober kl 10 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Kristina Lukes, VD och John Afzelius, CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.

Webcast:
https://financialhearings.com/event/13893

Telefonkonferens:
Sverige: +46 8 505 583 52
UK: +44 333 300 92 66
US: +1 646 722 49 57

Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

Prenumerera