Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2014

  2014-04-24 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 10% och uppgick till 1 133,2 Mkr. Föregående år uppgick omsättningen till 1 032,4 Mkr exklusive avyttrade verksamheter och 1 051,1 Mkr inklusive avyttrade verksamheter
  • Bruttomarginalen var 14,9% jämfört med 14,1% föregående år, exklusive avyttrade verksamheter
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 Mkr. Föregående år uppgick rörelseresultatet till -4,2 Mkr exklusive avyttrade verksamheter och -7,8 Mkr inklusive avyttrade verksamheter
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 (-17,3) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 (-0,21) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen förbättrades med 159,4 Mkr och uppgick till -167,7 (-327,1) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”2014 har börjat bra för CDON Group; vi levererar en tillväxt på 10 procent, ett positivt rörelseresultat i det säsongsmässigt svaga första kvartalet samt en förbättring av kassaflödet om nästan 159 MSEK jämfört med samma kvartal förra året. Sport & Hälsa fortsätter att uppvisa en hög tillväxttakt, 30 procent, och stabila marginaler. Hem & Trädgård hade ett starkt försäljningskvartal och ökade försäljningen med 26 procent.

  Omvandlingen av CDON.com till ett ledande e-handelsvaruhus fortsätter. CDON.coms Marketplace försäljningsvolym hade under kvartalet en god tillväxt och CDON.coms rörelseresultat, som ingår i Underhållningssegmentet, var något över nollstrecket.

  Inom Nelly.com följdes förra kvartalets lansering i Frankrike upp med lanseringar i Belgien och Polen (efter delårsperiodens utgång). Dessutom lanserades NLYman.com, en internetbutik helt skapad för modemedvetna män.

  Efter delårsperiodens slut offentliggjorde vi ett planerat pilottest av en egen betallösning för två av koncernens svenska siter. Testet startar under de kommande månaderna. Vi ser en egen betallösning som ett viktigt steg för att ytterligare förbättra köpupplevelsen samtidigt som CDON Group kan ta ansvar för en större del av värdekedjan.

  Sammantaget är CDON Group väl positionerat för att under 2014 succesivt öka investeringarna för att driva tillväxten, främst inom segmenten Mode och Sport & Hälsa.”

  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:
  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
  Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
  E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). Under 2013 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet ”CDON”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera