Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2013

  2013-10-21 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det tredje kvartalet och första nio månaderna 2013.

  Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 949,6 Mkr. Föregående år 953,3 Mkr exklusive avyttrade verksamheter och 982,5 Mkr inklusive avyttrade verksamheter
  • Bruttomarginalen var 12,3%. Föregående år 13,6% exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter
  • Rörelseresultatet uppgick till -17,9 Mkr. Föregående år 2,6 Mkr exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter och -7,6 Mkr inklusive engångsposter och avyttrade verksamheter
  • Resultatet efter skatt uppgick till -21,1 (-11,3) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,16) kronor

  Första nio månaderna

  • Nettoomsättningen exklusive avyttrade verksamheter ökade med 4,6% till 2.946,2 (2.817,6) Mkr
  • Nettoomsättningen inklusive avyttrade verksamheter ökade med 2,8% till 2.969,9 (2.888,9) Mkr
  • Bruttomarginalen var 12,8% (12,9%) & 14,0% (14,7%) exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -28,4 (10,0) Mkr
  • Rörelseresultatet inklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -74,6 (-63,2) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -83,1 (-61,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,03 (-0,88) kronor

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterade: ”CDON Group rapporterar i kvartalet en god försäljningstillväxt i tre av fyra segment, där framförallt Sport & Hälsa uppvisar en fortsatt stark tillväxt på 37 % under stabil lönsamhet, samtidigt som försäljningen i Modesegmentet ökade med drygt 14 %. Även segmentet Hem & Trädgård fortsatte att växa i kvartalet.

  Inom CDON.com fortsatte lagerreduktionen av datorprodukter vilket lett till en negativ resultatpåverkan om cirka 13 Mkr under kvartalet och Underhållningssegmentet uppvisade därmed ett svagt positivt underliggande rörelseresultat. Vår ambition är att göra CDON.com till ett fullsortimentvaruhus på nätet och vi fortsätter att leverera på vår strategi att försvara vår marknadsledande position och successivt bredda produktutbudet.

  Inom Modesegmentet fortsatte effektiviseringen och en ny teknisk plattform driftsattes. Per det tredje kvartalet har merparten av de interna förstärkningarna och omstruktureringsåtgärderna i Nelly.com slutförts. Trots ett starkt fokus på dessa effektivitetshöjande åtgärder och en marknad som missgynnades något av det varma vädret lyckades Modesegmentet växa med drygt 14 %.

  Lönsamheten inom vårt snabbast växande segment, Sport & Hälsa, var fortsatt stabil med en rörelsemarginal om cirka 9 % trots fortsatta investeringar i nya marknader. Produkter under egna varumärken utgjorde 46 % av försäljningen och en helt ny produktserie lanserades. Försäljningstillväxten inom segmentet Sport & Hälsa var 37%.”

  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:
  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn:       +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef      
  Tfn:        +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:   press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2013 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera