Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

  2016-07-14 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Andra kvartalet* 

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3% och uppgick till 1 018,5 (988,3) Mkr
  • EBITDA för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,3 (-6,7) Mkr 
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,8 (-15,4) Mkr
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,5 (-10,8) Mkr
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,08 (-0,07) kronor
  • Resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till -120,2 (-10,8) Mkr
  • Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten, exklusive Qliro Financial Services utlåning till allmänheten, uppgick till 67,2 (55,5) Mkr

  Första halvåret* 

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 1% och uppgick till 2 028,0 (2 012,7) Mkr
  • EBITDA för kvarvarande verksamhet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till -17,2 (-15,7) Mkr 
  • Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamhet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till -44,9 (-32,7) Mkr
  • Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -50,6 (-40,9) Mkr
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,34 (-0,27) kronor
  • Resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till -160,7 (-40,2) Mkr
  • Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten, exklusive Qliro Financial Services utlåning till allmänheten, uppgick till -188,6 (-169,6) Mkr

  * Under andra kvartalet ingick Qliro Group ett avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkulderar således Tretti som redovisas under Avvecklad verksamhet i koncernens rapporter över resultaträkning, finansiell ställning och kassaflöde. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter har justerats på motsvarande vis.

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Andra kvartalet var händelserikt och präglat av positiva nyheter. Vi ser vi att de insatser som har gjorts för att förbättra lönsamheten visar resultat, inte minst inom Nelly och Gymgrossisten. Nellys fokus på effektivitet och lönsamhet har resulterat i en betydande resultatförbättring och EBITDA förbättrades med mer än 10 Mkr jämfört med andra kvartalet föregående år. Gymgrossisten uppvisade också förbättrade marginaler och EBITDA-marginalen i det andra kvartalet ökade till cirka 7 %. Både Nelly och Gymgrossisten har nu stabila grunder på plats som vi kan fortsätta att utveckla.

  Ännu ett glädjeämne är att Lekmer, justerat för valutakurseffekter, uppvisar tillväxt i det andra kvartalet. Kvaliteten på verksamheten vid bolagets lager i Arlandastad är god och kunderna har förtroende för Lekmer. Vi har efter kvartalets utgång även nått fram till en ny överenskommelse med tredjepartsleverantören för lagertjänsterna som förväntas leda till successivt minskade varuhanteringskostnader för Lekmer.

  Inom CDON Marketplace växte omsättningen som genereras till externa återförsäljare med omkring 35% under det andra kvartalet. Som ett steg i transformationen av bolaget lanserades även samarbetet med Adlibris i slutet av kvartalet. CDON Marketplace fortsätter därmed att utvecklas väl.

  Den enskilt största nyheten under kvartalet var att vi sålde Tretti för en kontant köpeskilling om 250 Mkr. Affären, som förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet, är viktig ur flera perspektiv. Dels frigörs kapital för fortsatta investeringar och utökat fokus på utvecklingen av de övriga bolagen inom Qliro Group, dels får vi WhiteAway – inklusive Tretti – som kund och samarbetspartner till både Qliro Financial Services och CDON Marketplace.

  Qliro Financial Services fortsätter att utvecklas i enlighet med våra förväntningar. De totala rörelseintäkterna ökade med 111% i kvartalet och bolaget förbättrade sitt resultat. Vi ser således fortsatt positiv utveckling och framsteg inom Qliro Financial Services och ser fram emot lanseringen i Norge samt introduktionen av nya finansiella tjänster när bolaget erhåller tillståndet från Finansinspektionen att bli kreditmarknadsbolag. Vår bedömning är att tillståndet kommer att erhållas under det andra halvåret 2016. Vidare har vi ingått samarbetsavtal med nya externa kunder samt nyligen introducerat en ny spännande produkt på marknaden – Qliro One, en komplett checkout-lösning för digital handel.

  Det här är min sista delårsrapport som VD för Qliro Group och jag konstaterar att de åtgärder som vi vidtagit ger effekt. Bolagens resultatförbättringar, och tillförseln av likviden från försäljningen av Tretti, gör att vi har en stark finansiell grund och position på plats inför framtiden. Jag vill tacka alla kunder, aktieägare, medarbetare och samarbetspartners för förtroendet och lämnar den 1 augusti över VD-rollen till Marcus Lindqvist.”

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef                
  Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com,
  ir@qlirogroup.com 

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade koncernen 5,2 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 kl. 08:00 CET.

  Prenumerera