Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014

  2014-07-16 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  16% försäljningstillväxt och positivt kassaflöde om 72 Mkr under Q2

  Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 16% och uppgick till 1 110,9 (958,5) Mkr. Inklusive avyttrade verksamheter uppgick nettoomsättningen 1 110,9 (969,2) Mkr
  • Inklusive avyttrade verksamheter och engångsposter uppgick rörelseresultatet till 35,0 (-48,9) Mkr Rörelseresultatet exklusive avyttrade verksamheter och engångsposter uppgick till 0,0 (-5,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 21,2 (-44,7) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,19 (-0,62) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen förbättrades med 36,2 Mkr och uppgick till 72,2 (36,0) Mkr
  • Under kvartalet avyttrades verksamheten i Rum21 för 68,0 Mkr vilket medförde en vinst om 35,0 Mkr

  Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade med 13% och uppgick till 2 244,0 (1 990,9) Mkr. Inklusive avyttrade verksamheter uppgick nettoomsättningen till 2 244,0 (2 020,3) Mkr
  • Inklusive avyttrade verksamheter och engångsposter uppgick rörelseresultatet till 35,0 (-56,6) Mkr Rörelseresultatet exklusive avyttrade verksamheter och engångsposter uppgick till 0,0 (-9,8) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 17,1 (-62,0) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,15 (-0,92) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen förbättrades med 195,8 Mkr och uppgick till -95,4 (-291,2) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Under andra kvartalet fortsatte CDON Group att leverera i enlighet med bolagets strategi; god tillväxt samt underliggande resultatförbättringar.

  Koncernens försäljningsmomentum fortsatte och tillväxten var 16 procent under kvartalet, framförallt drivet av segmenten Sport & Hälsa, som växte med 26 procent, samt Mode som ökade försäljningen med 23 procent. Därutöver fortsatte Lekmer och Tretti att visa bra försäljningsökning.

  Det underliggande kassaflödet från rörelsen fortsatte att förbättras under kvartalet och uppgick till 72 Mkr. Därutöver avyttrades verksamheten i Rum 21 under kvartalet för 68 Mkr vilket medförde en reavinst om 35 Mkr.

  Alla de åtgärder och satsningar som genomförts inom Nelly.com under senaste två åren börjar nu successivt att ge resultat; tillväxten är tillbaka och rörelsemarginalen har förbättrats bland annat tack vare stärkt logistik och en ökad andel försäljning av egna varumärken. Lanseringarna i Frankrike, Belgien och Polen samt NLY Man utvecklas också enligt plan.

  Omvandlingen av CDON.com till ett ledande e-handelsvaruhus fortsatte i linje med plan. CDON.com Marketplace har vuxit till 140 anslutna aktörer och väntas fortsätta att växa starkt under 2014. Försäljningen inom CDON.com var i nivå med andra kvartalet föregående år då nya produkter kompenserat för den minskade försäljningen av mediarelaterade produkter. Den förändrade produktmixen, samt investeringar i omstruktureringsarbetet medförde att CDON.coms resultat försämrades något jämfört med det andra kvartalet föregående år.

  Till kvartalets offensiva satsningar hör testlanseringen av vår egenutvecklade betallösning Qliro. Pilottestet som inleddes på Members i början av juni har fallit väl ut och kommer under det tredje kvartalet att utökas med Tretti i Sverige.”


  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
  Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
  E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com). Under 2013 genererade gruppen 4,5 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid-cap lista under kortnamnet ”CDON”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2014 klockan 08:00 CET.


  Prenumerera