Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2013

  2013-07-17 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON Group AB (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2013.

  Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen exklusive avyttrade verksamheter ökade med 4,2% till 964,3 (925,3) Mkr
  • Nettoomsättningen inklusive avyttrade verksamheter ökade med 1,8% till 969,2 (952,1) Mkr
  • Bruttomarginalen var 11,9% (11,4%), exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter 15,7% (14,8%)
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -6,2 (0,5) Mkr
  • Rörelseresultatet inklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -48,9 (-43,5) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -44,7 (-37,1) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,62 (-0,54) kronor*
  • Resultatet tyngs av jämförelsestörande poster om 32 Mkr inom Underhållningssegmentet

  Första halvåret

  • Nettoomsättningen exklusive avyttrade verksamheter ökade med 7,1% till 1.996,6 (1.864,2) Mkr
  • Nettoomsättningen inklusive avyttrade verksamheter ökade med 6,0% till 2.020,3 (1.906,4) Mkr
  • Bruttomarginalen var 13,0% (12,8%), exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter 14,9% (15,3%)
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -10,4 (7,5) Mkr
  • Rörelseresultatet inklusive engångsposter och avyttrade verksamheter uppgick till -56,6 (-55,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -62,0 (-50,1) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,92 (-0,72) kronor*

  * Beräknat på genomsnittligt utestående antal aktier för perioderna som redovisas på sidan 17.

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterade: ”Koncernens försäljning under det andra kvartalet visade en fortsatt positiv utveckling med försäljningstillväxt inom många av våra bolag. Våra butiker har ledande marknadspositioner inom nordisk e-handel och besökssiffrorna i våra butiker fortsätter att öka.

  Tillväxten inom segmentet Sport & Hälsa var 34 procent och segmentet visade fortsatt stabil lönsamhet. Inom segmentet genomfördes en lagerflytt och den nya butiken Milebreaker.com lanserades. Vi utökade ytterligare utbudet av egna varumärkesprodukter, vilket bidrar till fortsatt stärkta marknadspositioner.

  Modesegmentet fortsatte, tillsammans med vårt logistikcenter i Falkenberg, att utvecklas enligt plan. Under kvartalet uppvisade Modesegmentet en 20-procentig försäljningsökning och ett positivt rörelseresultat. Det är glädjande att det hårda arbete som Nellys nya ledning lagt ner i syfte att säkerställa långsiktig intjäning, börjar synas.

  Segmentet Hem & Trädgård verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad men visar trots det upp både försäljningstillväxt och ett klart förbättrat resultat i kvartalet.

  Underhållningssegmentet och i synnerhet CDON.com är en verksamhet under stor förändring. CDON.com uppvisade en negativ försäljningsutveckling och ett negativt rörelseresultat under kvartalet. Försäljningsnedgången och resultatet påverkas av att den negativa marknadsutvecklingen för medierelaterade produkter tilltar, men den främsta förklaringen till det negativa resultatet under kvartalet är en stor utförsäljning av datorprodukter. Utförsäljningen har påverkat resultatet negativt med cirka 10 Mkr under kvartalet. CDON.com har under andra kvartalet reserverat en engångskostnad om 32 Mkr relaterat till att en anställd misstänks ha manipulerat bolagets inköpspriser, vilket medfört en underreservering av varukostnader. Den anställde har lämnat företaget och händelsen har polisanmälts. Avvikelsen hittades genom våra interna kontrollrutiner i samband med att bokslutet för det andra kvartalet upprättades. Kostnaden belastar andra kvartalets resultat men har ingen effekt på kassaflödet under perioden, eller på det framtida kassaflödet.”

  För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn:+46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:

  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                         
  Tfn:+46 (0) 700 80 75 04
  E-post:press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera