Skicka ett meddelande

  Delårsrapport, 1 januari – 30 september 2011

  2011-10-17 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  61 % FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER TREDJE KVARTALET

  CDON Group AB (publ) (”CDON Group” eller "koncernen”) (NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap: CDON) offentliggör resultatet för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2011.

  Höjdpunkter tredje kvartalet

  •    Nettoomsättningen ökade med 61% till 826,4 (513,7) Mkr och den organiska tillväxten var 33% (29%)*
  •    Bruttoresultatet exklusive engångsposter uppgick till 136,5 (93,0) Mkr med en bruttomarginal på 16,5%
  •    Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 33,7 (30,8) Mkr och rörelsemarginalen till 4,1%
  •    Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 (19,3) Mkr
  •    Resultatet per aktie uppgick till 0,18 kronor (4,05 kronor)

  Höjdpunkter årets första nio månader

  •    Nettoomsättningen ökade med 45% till 2.087,3 (1.441,1) Mkr och den organiska tillväxten var 31% (27%)*
  •    Bruttoresultatet exklusive engångsposter uppgick till 372,8 (281,2) Mkr med en bruttomarginal på 17,9%
  •    Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 77,6 (96,5) Mkr och rörelsemarginalen till 3,7%
  •    Resultatet efter skatt uppgick till 34,6 (64,2) Mkr
  •    Resultatet per aktie uppgick till 0,53 kronor (32,76 kronor)
  •    Förvärv av Tretti AB, en nordisk internetbutik för vitvaror och hushållsapparater, för 346 Mkr i juni

  *Exklusive Tretti AB och Rum21 AB

  Mikael Olander, VD och koncernchef, kommenterade: ”Jag är mycket nöjd med att kunna rapportera ännu ett rekordstarkt kvartal för CDON Group. Samtidigt som vi investerar krafigt i expansion och i nya verksamheter levererar vi, justerat för engångskostnader, vårt starkaste tredje kvartal någonsin, både avseende försäljning och resultat”.

  ”Samtliga fyra affärssegment fortsätter att växa snabbt och bidrar till koncernens lönsamhet. Den rekordstarka försäljningsökningen visar på vår förmåga att utveckla våra verksamheter, förvärva och lansera nya internetbutiker och att utvidga vår verksamhet till nya marknader med bibehållen lönsamhet. Under året har vi förvärvat två verksamheter och under det senaste kvartalet har vi även startat en ny: shoppingklubben Members.com. ”

  ”Vi fortsätter att investera kraftigt i utvecklingen av alla våra befintliga bolag. Den pågående expansionen av Sport & Hälsasegmentet i Danmark, Norge och Finland bidrar till segmentets fortsatt höga tillväxt, och skiftet från medieprodukter till hemelektronik inom Underhållningssegmentet har stärkt försäljningsutvecklingen för koncernen även under det tredje kvartalet. Både Mode- och Hem & Trädgårdssegmenten fortsätter den  geografiska expansionen med den pan-nordiska lanseringen av Tretti.se och lanseringen av Nelly.com på 20 nya marknader i Europeiska unionen, vilket är första steget mot en global lansering av Nelly.com. Vi har under september och oktober även rullat ut märkesmöbel- och heminredningsbutiken Rum21 i samtliga nordiska länder”.

  "Vi förväntar oss fortfarande att redovisa en liten ökning i koncernens underliggande rörelsemarginal för helåret 2011, justerat för förvärv, lanseringar, expansion och kostnaderna förknippade med att verka som ett självständigt noterat bolag. Vår bedömning kan dock komma att justeras om försäljningsutvecklingen för hemelektronik inom Underhållningssegmentet fortsätter att utvecklas snabbare än vi har räknat med.”

  ”Försäljningen, bruttomarginalen och EBIT utvecklas enligt plan och det är med tillförsikt vi ser fram emot Q4, som historiskt sett har varit CDON Groups starkaste kvartal.”

  17 oktober 2011

  Mikael Olander,
  VD och koncernchef
      

  CDON Group AB
  Bergsgatan 20
  Box 385
  SE-201 23 Malmö
  Organisationsnummer: 556035-6940

  Bolaget kommer arrangera ett konferenssamtal idag kl 15:00 Stockholm-tid, 14:00 London-tid och 09:00 New York-tid.

  För att delta i konferenssamtalet, vänligen ring:

  Sverige:                  +46 (0)8 5593 6764
  Internationellt:          +44 (0)20 3106 4822
  US:                          +1 646 254 3361  
  Pin-koden som krävs för att delta i samtalet är 9438653.

  För att lyssna på konferenssamtalet online, besök www.cdongroup.com.

  .

  För ytterligare information, besök ww.cdongroup.com, eller kontakta:

  Mikael Olander, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn:         +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Martin Edblad, finanschef
  Tfn:        +46 (0) 700 80 75 03
  E-post:     ir@cdongroup.com             

  Pressfrågor:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef        
  Tfn:          +46 (0) 700 80 75 04
  E-post:     press@cdongroup.com  

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, Heppo.com, Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.se). CDON Groups tio internetbutiker attraherar årligen omkring 115 miljoner besök och två miljoner unika kunder.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som CDON Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2011 klockan 13:00 CET.

  Prenumerera